Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Plan Connectie concretisering van besluit opleidingsraad FGzPT

Op 24 oktober j.l. onmoetten zowel betrokkenen als geïnteresseerden van Plan Connectie elkaar. Zowel bestuurders, directieleden als p-opleiders en praktijkopleiders waren hiervoor uitgenodigd: de opkomst was verrassend groot. Plan Connectie gaat over de directe aansluiting tussen de master- en de gz-opleiding van toekomstige gz-psychologen. In dit plan is veel aandacht voor selectie en werving van geschikte kandidaten. 

Nadat hoofdopleider dr. Marc Verbraak de stand van zaken rondom Plan Connectie toelichtte, hebben Astrid Brouwer, p-opleider Pro Persona en Simon Peters, Plan Connectie piog bij Pro Persona, hun ervaringen gedeeld. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er steeds meer draagvlak ontstaat voor een direct doorstroom van Masterstudenten naar de gz-opleiding

Plan Connectie concretisering van besluit opleidingsraad FGzPt

De Opleidingsraad van de FGzPt heeft op 4 november een advies uitgebracht aan het Ministerie van VWS. De Opleidingsraad concludeert dat naar het oordeel van de meeste partijen, het Model van Logistieke Aansluiting (MLA) de meest gewenste aanpak inhoudt, omdat het een haalbare keuze betreft die binnen een afzienbare termijn kan worden gerealiseerd. In dit document kunt u dit advies teruglezen.

Plan Connectie is een concretisering van dit advies en sluit er daarom naadloos bij aan. Omdat Plan Connectie reeds vanaf 2016 in ontwikkeling is, kan er al vanuit praktijkervaringen een onderbouwing worden gegeven van voordelen van deze directe doorstroom.

Voordelen en aandachtspunten

Tijdens de bijeenkomst van 24 oktober zijn onder andere de volgende punten genoemd van wat Plan Connectie oplevert door de reeds bij dit plan betrokken partijen:

  • Het is inspirerend om samen als praktijkopleidingsinstellingen de schouders onder deze innovatieve ontwikkeling te zetten.
  • De begeleiders in de praktijk omschrijven de piog’s die deelnemen aan Plan Connectie als leergierig, flexibel, slim, aanpakkers, pro-actief, reflectief en zeer prettige collega's.
  • Er zijn tot op heden vanuit de praktijk geen negatieve of nadelige geluiden te horen met betrekking tot de jonge leeftijd of geringe ervaring van een Plan Connectie piog. Hoewel we daar scherp op navragen komen deze eventuele bezwaren niet terug in de evaluaties.
  • Plan Connectie voorkomt het in dienst nemen en laten werken van basispsychologen zonder begeleiding.
  • Collega’s in de praktijkinstellingen moeten wennen aan het idee dat piog’s direct na hun master starten met de gz-opleiding, maar eenmaal gewend, wordt dit vanzelfsprekend.
  • Het is belangrijk om als praktijkopleidingsinstelling bewust na te denken in welk team deze piog wordt geplaatst (een team dat open staat voor innoveren en de begeleiding voldoende kan waarborgen)
  • Een nog openstaande vraag is of een piog uit Plan Connectie, wanneer hij de gz-opleiding afrond heeft, ook meteen de taak van regiebehandelaar kan vervullen. In de opleiding is daar al wel aandacht voor, maar de ervaring ermee in de praktijk ontbreekt nog. Dit zal geëvalueerd worden bij de recent afgestudeerde piogs.

Over Plan Connectie

Te vaak wordt het talent van jonge, pas afgestudeerde psychologen verspild of worden zij inefficiënt opgeleid. Dat terwijl zorginstellingen op dit moment juist gebaat zij bij goed opgeleide, BIG-geregistreerde professionals: gz-psychologen die volgens de laatste wetenschappelijke én praktische inzichten zijn opgeleid en duurzaam inzetbaar zijn binnen uw organisatie. Plan Connectie is een unieke, competentiegerichte overgang tussen de wetenschappelijke psychologie opleidingen en de gz-opleiding. Het biedt de best denkbare methode om jong zorgtalent zo snel en zo goed mogelijk op de juiste plek in het werkveld te krijgen. Hier vindt u meer achtergrond informatie over Plan Connectie. 

Onlangs ging Plan Connectie-piog Simon Peters in gesprek met prof. dr. Jan Derksen over zijn opleiding. U kunt het gesprek hier terugluisteren. 

Aanvragen van opleidingsplaatsen voor Plan Connectie?

Bij de aanvraag voor opleidingsplaatsen vragen we u expliciet te denken aan opleidingsplaatsen voor Plan Connectie. Wanneer u een opleidingsplaats gaat aanvragen, kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven of het een Plan Connectie plaats betreft.

Wilt u meer informatie over Plan Connectie, neem dan contact op met Meike Windhorst meike.windhorst@ru.nl. Wij horen het graag als u interesse heeft om een opleidingsplek voor Plan Connectie te reserveren.