Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Radboud Academy | Hoe houden we de zorg betaalbaar?

Afgelopen jaar hebben we kunnen zien wat het belang is van een goede gezondheidszorg. In Nederland is de kwaliteit en veiligheid van onze zorg gelukkig van hoog niveau. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid ervan al geruime tijd onder druk. Steeds vaker zal betaalbare zorg een belangrijk discussiepunt worden bij de (her)inrichting of (re)organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. 

Radboud Academy heeft in samenwerking met Radboudumc en Radboudumc Health Academy een unieke vierdaagse opleiding onder leiding van prof. dr. Patrick Jeurissen ontwikkeld. De opleiding Betaalbare Zorg biedt de laatste inzichten uit de wetenschap, praktijk en beleid over betaalbaarheid van de zorg biedt. Door het delen van kennis, best practices en effectieve tools, willen hij de initiatieven voor betaalbare zorg versterken.

Optimaal samenwerken

Vanaf 21 april neemt prof. dr. Patrick Jeurissen samen met topdocenten uit de wetenschap en experts uit de praktijk zorgprofessionals mee in hun strategieën om zorg betaalbaar te houden. Hoe houden we de keten financieel en bedrijfsmatig gezond zonder in te boeten op de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg? Hoe kunnen we optimaal samenwerken bij complexe zorgvragen gericht op betaalbaarheid? En hoe brengen we veranderingen aan in onze actuele en zeer complexe zorgomgeving?

Doelgroep met ambitie gericht op de betaalbaarheid van zorg

De vierdaagse opleiding is bedoeld voor beleidsadviseurs en (medische) bedrijfsleiders die evidence based inzicht willen krijgen in de problematiek van betaalbare zorg. Zij krijgen tools aangereikt om projecten gericht op de betaalbaarheid van zorg met blijvend resultaat uit te voeren, te implementeren en te evalueren. Zo kunnen zij de kennis hierover in hun organisatie vergroten. Het programma is ook geschikt voor de hoogopgeleide zorgprofessionals, zoals senior verpleegkundigen, paramedici, artsen en medisch specialisten die knelpunten in hun organisatie signaleren en op zoek zijn naar tools om meer aandacht te kunnen besteden aan hun patiënten zonder dat de kosten daarvan onevenredig hoog worden.

Samen creëren van blijvende waarde voor de praktijk

Met het vervolgonderwijs van de Radboud Universiteit begeleidt Radboud Academy hogeropgeleide professionals, organisaties en andere geïnteresseerden bij hun ontwikkeling. Dankzij het bundelen van krachten middels de laatste wetenschappelijke inzichten van de Radboud Universiteit en praktische kennis van professionals en bestuurders uit het zorgdomein, vervullen we een verbindende en toonaangevende rol binnen de regio. Zo creëren we blijvende innovatieve waarde voor de praktijk voor de zorgorganisaties die deelnemen aan dit programma.

Inschrijven voor de vierdaagse opleiding Betaalbare Zorg

De vierdaagse opleiding Betaalbare Zorg start op woensdag 21 april. Inschrijven kan tot en met dinsdag 7 april. Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven voor de vierdaagse opleiding Betaalbare Zorg vind je op de website van Radboud Academy.

Over Radboud Academy

Radboud Academy is het overkoepelend centrum voor Leven Lang Ontwikkelen van de Radboud Universiteit, met een veelzijdig spectrum aan nascholing voor hogeropgeleiden. Ze speelt in op hedendaagse vraagstukken uit de samenleving, gevoed door actuele wetenschappelijke inzichten. Samen met de faculteiten van de Radboud Universiteit ontwikkelt ze vervolgonderwijs - variërend in vakgebied, vorm en duur - voor professionals en breed geïnteresseerden die zich willen blijven ontwikkelen.