Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Radboud Recharge | Geadopteerde kinderen behouden onbewuste kennis van vergeten geboortetaal

Raken geadopteerde kinderen alles wat ze geleerd hebben over hun geboortetaal kwijt als ze hun nieuwe taal leren? Of zit kennis over die geboortetaal nog ergens verstopt in de hersenen? Nieuw onderzoek van taalkundigen Wencui Zhou, Anne Cutler en Mirjam Broersma bij Nederlandse kinderen die uit China geadopteerd werden, laat zien dat abstracte kennis blijft bestaan.

Een kind dat wordt geadopteerd in een ander land leert meestal snel de nieuwe taal. Hoewel dat haast vanzelfsprekend gaat, is het uniek wat zo’n kind doet, zegt Mirjam Broersma, universitair hoofddocent taalwetenschap aan de Radboud Universiteit. ‘Het kind was begonnen met het leren van een taal, dat proces wordt opeens volledig afgebroken en dan begint het aan een totaal nieuwe taalontwikkeling. Dat is heel fascinerend, vooral omdat het supergoed gaat: in heel korte tijd zijn ze niet meer te onderscheiden van kinderen die vanaf hun geboorte die taal leren.’

Maar wat gebeurt er met de taal die ze vóór de adoptie aan het leren waren? Eerder onderzoek van Broersma bij Nederlandse volwassenen die uit Korea geadopteerd zijn, liet zien dat er weliswaar geen bewuste kennis meer is van de geboortetaal, maar wel onbewuste, abstracte kennis, die het (opnieuw) leren van spraakpatronen in de geboortetaal makkelijker maakt. Dat wekte de nieuwsgierigheid van Broersma en twee collega-onderzoekers: hebben recent geadopteerde kinderen nog wel directe toegang tot kennis van hun geboortetaal of is die bij hen ook al weggezakt en alleen nog toegankelijk bij het opnieuw aanleren van de klanken van de geboortetaal?

Lees het hele artikel op Radboud Recharge.

Op de hoogte blijven? 

Radboud Recharge biedt een selectie van de beste wetenschappelijke verhalen en activiteiten van Radboud Universiteit. Word gratis lid, personaliseer de inhoud op eigen interesses en ontvang wekelijks nieuws. Elk kwartaal maken wij in onze RadboudCSW-nieuwsbrief een selectie voor jou als onderwijsprofessional.