Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Radboud Recharge | Hoe gaan ouderen om met hun naderende sterven?

Onlangs verdedigde Nienke Fortuin haar proefschrift in de Religiewetenschappen. In haar onderzoek, waarvoor ze 26 Nederlandse ouderen interviewde en 356 75-plussers een vragenlijst liet invullen, kijkt ze naar de manier waarop ouderen omgaan met hun naderende sterven. Welke rol speelt religie hierin? Wat zijn hun wensen op medisch gebied? En hoe draagt de manier waarop we verhalen vertellen over het ouder worden hieraan bij? 'Heel ongelovige en heel gelovige mensen ervaren de minste doodsangst, terwijl de meeste doodsangst wordt ervaren door de meer twijfelende tussengroep.'

Ouder koppel in de natuur'Mijn onderzoek gaat over zingeving door ouderen aan de laatste levensfase. Hierin staan bepaalde vragen centraal. Welke betekenis verbinden mensen met de naderende dood wanneer ze in hun laatste levensfase zijn? Ook keek ik naar de relaties tussen religie en doodsangst, euthanasie en levensverlengende handelingen. Beïnvloedt de wijze waarop ouderen de dood interpreteren hun wensen met betrekking tot medische zorg rond het levenseinde? Daarnaast wilde ik graag weten welke verhalen mensen vertellen over het ouder worden, en wat mensen helpt tot op hogere leeftijd een dynamisch levensverhaal te kunnen blijven vertellen.'

Lees het hele artikel op Radboud Recharge.

Op de hoogte blijven? 

Radboud Recharge biedt een selectie van de beste wetenschappelijke verhalen en activiteiten van Radboud Universiteit. Word gratis lid, personaliseer de inhoud op eigen interesses en ontvang wekelijks nieuws. Elk kwartaal maken wij in onze RadboudCSW-nieuwsbrief een selectie voor jou.