Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Radboud Reflects | Ongelijkheid op de thuiswerkvloer

Onlangs gingen na lange tijd de basisscholen weer open. Deze versoepeling van de coronamaatregelen zorgt bij veel ouders voor grote opluchting, in het bijzonder voor moeders. Want het zijn vooral vrouwen die extra zorgtaken op zich hebben genomen in deze coronacrisis. Waar komt deze ongelijke rolverdeling vandaan? Zijn we minder progressief dan we zelf geloven? Of zijn we ons door de crisis traditioneler gaan gedragen?

In het actualiteitencollege, georganiseerd door Radboud Reflects in samenwerking met Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office, ging Katia Begall, socioloog aan de Radboud Universiteit, in gesprek over deze en andere vragen met programmamaker Wouter Veldman. Het publiek werd in de gelegenheid gesteld om vanaf thuis vragen te stellen aan de socioloog. Lees hier het verslag van het gesprek terug. 

Katia Begall is socioloog aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar het samenspel van betaald werk en familie en de invloed daarvan op de levensloop van mensen. Samen met Ellen Verbakel onderzocht ze recentelijk de invloed van de lockdown op de opvatting dat vrouwen geschikter zouden zijn om kleine kinderen op te voeden.

Denk verder met de lezingen van Radboud Reflects

Radboud Reflects organiseert lezingen voor iedereen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. De (internationale) wetenschappers die bij ons spreken, bieden je een vernieuwende en verdiepende kijk op de grote vragen van deze tijd. Bekijk hier het overzicht van verdiepende lezingen die gepland staan.