Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) wordt verhuisd! Het merendeel van de informatie is vanaf heden beschikbaar op https://ru.nl/rcsw.

Sommige zaken (zoals de meeste formulieren) blijven nog een tijdje alleen beschikbaar op de oude website.

Onze excuses voor als je het gevoel krijgt heen-en-weer gestuurd te worden tussen de oude en de nieuwe website!

RadboudCSW aangewezen als erkende opleider Orthopedagoog Generalist

Afgelopen dinsdag 7 juli werd bekend dat Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en RINO Zuid per 1 september 2021 erkend zijn als samenwerkende opleidingsinstelling voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid Oost Nederland (OG ZON). Nu in de orthopedagoog-generalist per 1 januari 2020 een BIG-geregistreerd beroep is geworden, worden de postacademische opleidingen tot orthopedagoog generalist aangewezen door het Minister van Medische Zorg en Sport

In de brief van de minister worden enkele aandachtspunten benoemd, waaronder een explicietere plek voor het werkterrein van de ouderenzorg en het inrichten van de examencommissie conform de eisen van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze punten worden vóór 1 augustus 2021 aangepakt.

Hoofdopleider prof. dr. Ron Scholte over de erkenning: 'Dit is een belangrijke stap voor de OG ZON om zich verder te ontwikkelen als een kwalitatief hoogstaande post-master opleiding die opleidt tot een eigenstandig BIG-beroep.'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze opleiding tot OG ZON

Onze visie op het hedendaagse beroep van de OG en onze visie op opleiden voor de beroepspraktijk vormen de basis voor de inhoud en organisatie van de opleiding. OG ZON werkt in een sterk veranderend krachtenveld dat er over een aantal jaren anders uit zal zien dan nu. Dat vraagt om een wetenschappelijk verantwoorde, didactische opzet waarbij we rekening houden met de manier waarop professionals leren en werken in de toekomst. 

Meer informatie?

RINO Zuid (Eindhoven) en RadboudCSW (Nijmegen) bieden in samenwerking de opleiding tot Orthopedagoog Generalist aan. Meer informatie over de opleiding vind je op www.ogzon.nl. Heb je vragen over het aanmelden van een opleidingsplaats of erkenning als praktijkinstelling? Neem dan contact op met een van de opleidingsmanagers, Maaike van der Loon (Eindhoven) of Annelies Jekel (Nijmegen).