Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

Hoe sociale netwerkanalyse laat zien dat het zwarte piet debat niet simpelweg een wij-zij discussie was

Volgens het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is polarisatie een toenemend wij-zij-denken. Het is een proces waarbij tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor deze groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Om polarisatie te verminderen, is het belangrijk om te begrijpen welke processen polarisatie veroorzaken. Netwerkanalyse kan daarbij helpen.

Stakeholdernetwerken: Hoe kan je stedelijk groen behouden?

Het behoud van stedelijk groen is essentieel om steden leefbaar en veerkrachtig te houden. Waarom dan wordt dan nog altijd dat laatste stukje groen opgeofferd aan een paar parkeerplaatsen? En waarom wordt er toch gekozen voor nieuwbouw in plaats van het beschermen van het leefgebied van egels, vleermuizen en insecten of een speelplek voor kinderen? Waarom heeft iedereen de mond vol van natuur, maar krijgt het in de praktijk een lage prioriteit? Netwerkanalyse kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag.

Door: Lidwien van de Wijngaert

Sociale netwerkanalyse: Een methode om geweld mee te voorkomen

Criminaliteit ondermijnt de samenleving. Het is daarom belangrijk om criminaliteit te voorkomen, op te sporen én te vervolgen. Lang ging in veel opsporingsonderzoek de aandacht uit naar een individuele verdachte. Vaak werd wel genoteerd wie de vrienden en vijanden waren van zo’n verdachte, maar er werd zelden gekeken naar het hele netwerk van verdachten. Sociale netwerkanalyse heeft hier verandering in gebracht. Deze onderzoeksmethode wordt steeds vaker ingezet om criminele netwerken in kaart te brengen.

Door: Lidwien van de Wijngaert

DDB 100 | 5 reasons to vote for Dr. Sara Kinsbergen

Thursday 12 May, opinion magazine De Dikke Blauwe have started the elections of its ranking list called De Dikke Blauwe 100 (DDB 100) again, the list contains the 100 most prominent philanthropy influentials in the Netherlands. Last year, Dr. Sara Kinsbergen, head program director of AMID Young Professional, rose to 31st place. As far as we are concerned she deserves a place in the top 10 this year! Do you want to support Sara?

Autismespectrumstoornis gaat bij volwassenen vaak gepaard met persoonlijkheidsproblematiek

De belangstelling voor autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen groeit, maar er is meer kennis nodig om goede psychodiagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Met zijn proefschrift 'Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy' draagt Richard Vuijk, docent van de Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen, hier aan bij. Afgelopen 19 mei promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam.

Inauguratie van prof. dr. mr. Elisa van Ee

Professor Elisa van Ee, hoofopleider van de postacademische opleiding tot Psychotherapeut en hoogleraar van de Radboud Universiteit, vanwege de Reinier van Arkel-leerstoel Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief, aanvaardt op woensdag 21 september om 15:45 uur precies haar ambt met het uitspreken van de rede, getiteld: Nieuw Licht. De academische zitting vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

DDB 100 | 5 redenen om te stemmen op dr. Sara Kinsbergen

Vanaf donderdag 12 mei is De Dikke Blauwe weer gestart met de verkiezingen van De Dikke Blauwe 100, de lijst van de 100 meest invloedrijke filantropie influentials van Nederland. Vorig jaar steeg dr. Sara Kinsbergen, hoofdopleider van AMID Young Professional, naar de 31e plek. Dit jaar verdient zij - wat ons betreft - een plek in de top 10! Wil je Sara steunen? Breng dan je stem uit (met korte motivering) via het online stembureau. De stembus sluit op 8 juli a.s. 

Sara Kinsbergen maakt opnieuw sprong in lijst ‘invloedrijksten’ in Nederlandse filantropie

Dr. Sara Kinsbergen, hoofdopleider van de AMID, is door De Dikke Blauwe opnieuw verkozen tot een van de honderd ‘invloedrijkste spelers in de Nederlandse filantropie’. Vorig jaar stond Kinsbergen nog op plek 44, dit jaar heeft ze de 31e plek weten te bemachtigen in de ‘DDB100’, de jaarlijkse ranking van het onafhankelijke journalistieke platform. 

Datum: 20 januari 2022

Beeld: Sophie Theunissen

'Ruimte voor talent' | Een essay over tot bloei komen

Ieder jaar selecteren hoogaangeschreven opleidingen als Plan Connectie, Stichting Topklas, AMID Youg Professionals en Radboud International Training on High Ability (RITHA) de meest 'getalenteerde' professionals op het gebied van zorg, onderwijs en maatschappij.

Pagina's

Abonneren op Nieuws