Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

RadboudCSW Innovatiefonds | Hoe blijf je soepel en zeker op de fiets?

Ook dit jaar stelde RadboudCSW 40.000 euro beschikbaar voor innovatieve ideeën over de verbinding tussen wetenschap en het werkveld. De aanvragen zijn door de adviesraad beoordeeld en er zijn drie winnaars gekozen. Eén van de gelukkige is dr. Eric Maris. Hij bedacht oefeningen om zeker te blijven op de fiets, ook naarmate je ouder wordt. Hij stelt zijn idee graag voor!
 
Voor de aanvragen kon het RadboudCSW 40.000 euro verdelen, maar de aangevraagde bijdrage bedroeg meer dan 400.000 euro. De adviesraad van het RadboudCSW heeft advies uitgebracht over de voorstellen die zijn ingediend. De aanvragen zijn beoordeeld op hun innovatieve karakter, relevantie voor het RadboudCSW en haalbaarheid. Het idee van dr. Eric Maris, hoofdonderzoeker Donders Institute en universitair hoofddocent bij Sensormotorische Neurowetenschappen (Radboud Universiteit), scoorde hoog op deze drie criteria. Het maatschappelijke doel van zijn project 'Ik Blijf Fietsen' is ons langer laten fietsen door het ontwikkelen en verspreiden van fietsvaardigheidsoefeningen en methoden om de fietsvaardigheid te meten. Fietsen op hoge leeftijd is qua prestatie te vergelijken met topsport en daarom is het noodzakelijk om gericht te oefenen, bij voorkeur onder begeleiding en in groepsverband.
 

Hoe blijf je zeker op de fiets?

De plaats van het project 'Ik Blijf Fietsen' in de samenleving is volgens Maris te vergelijken met die van de academische ziekenhuizen: 'Aan de voorzijde leveren wij een dienst aan onze doelgroep, en aan de achterzijde ontwikkelen wij nieuwe behandelwijzen en diagnostische instrumenten, die via opleiding en scholing binnen de relevante beroepsgroep, zoals fietscoaches, fysiotherapeuten of sportdocenten verspreid worden.' Maar volgens Maris dient het project ook een wetenschappelijk doel: laten zien hoe kennis uit de cognitieve neurowetenschappen relevant is voor zo’n dagdagelijkse activiteit als fietsen. Binnen het project wordt de wetenschappelijke kennis over fietsen gegroepeerd naar vier deelvaardigheden: overeind blijven, sturen, gevaar zien, en omgaan met angst. Elk van deze vaardigheden worden gekoppeld aan een specifieke set oefeningen.

De andere winnaars

De andere winnaars van het RadboudCSW Innovatiefonds 2019-2020 zijn dr. Paul Ketelaar & dr. Wolf-Gero Lange en dr. Mario Braakman. Dr. Paul Ketelaar, universitair docent bij Communicatiewetenschap (Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit)  en dr. Wolf-Gero Lange, universitair docent Klinisch Psychologie (Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit), bedachten een app die ingezet kan worden bij zowel de preventie als de behandeling van spreekangst. Dr. Mario Braakman, sindskort bijzonder hoogleraar Transculturele Forensische Psychiatrie (Tilburg University), gaat met de innovatieprijs zes migranten opleiden om psychologen en psychiaters op te leiden in het afnemen van culturele interviews. De komende nieuwsbrieven zullen zij hun ideëen voorstellen in een video. 

Over het RadboudCSW Innovatiefonds

Sinds 2017 stimuleert het RadboudCSW Innovatiefonds professionals, die zich bezighouden met zorg, onderwijs en/of samenleving, om de verbinding tussen wetenschap en hun werkveld te versterken. Wij willen als postacademisch opleidingsinstituut een directe bijdrage leveren aan de samenleving. Niet alleen door onze opleidingen, maar ook door het stimuleren van kleinschalige innovaties. In 2020 wordt in totaal weer veertigduizend euro beschikbaar gesteld voor goede ideeën op het gebied van de zorg, het onderwijs en een veerkrachtige samenleving. Heb je een goed onderbouwd idee om de praktijk beter te maken? Of wil je onderzoeken hoe dat kan? Ook in 2020 is het RadboudCSW Innovatiefonds geopend voor nieuwe ideeën! 

Hou onze website in de gaten voor de aanmelding voor het RadboudCSW Innovatiefonds in 2020.