Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

VIDEO | Opening academisch jaar "We blijven verbonden"

De opening van het academisch jaar 2020-2021 aan de Radboud Universiteit was, vanwege coronamaatregelen, anders dan anders. Het thema van de openingsbijeenkomst, die deels in de aula maar vooral ook online te volgen was, past daarbij: het ging over de kracht van verbondenheid. Onder andere minister Van Engelshoven (Min.OCW) en schrijver Jaap Robben, beiden alumni van de Radboud Universiteit, lichtten het thema in hun speech toe. 

De opening van het academisch jaar op maandag 31 augustus was online live te volgen voor alle medewerkers en studenten ter inspiratie bij de start van het nieuwe collegejaar. Wil je terugkijken? Dat kan hier

Verbonden

Het thema van de opening van het academisch jaar was Verbonden.

Verbonden:

  • zijn onze studenten en medewerkers met elkaar en met de wereld om hen heen;
  • zijn ons onderzoek en onderwijs;
  • zijn onze wetenschapsdisciplines;
  • is de universiteit van vandaag met haar traditie.

Openingsspeech Han van Krieken

De lezing van rector magnificus Han van Krieken heette 'Verbonden in onzekerheid'. Onzekerheid is dagelijks werk voor wetenschappers. Immers, wie voorbij de grenzen van de kennis gaat, zoekt met enthousiasme de zee van onzekerheid. Sterker, wetenschappers weten als geen ander dat definitieve antwoorden op wezenlijke vragen meestal niet definitief zijn. En wetenschappers realiseren zich steeds meer dat verbinding met elkaar, over grenzen van disciplines heen, nodig is om tot radicaal andere inzichten te komen.

Zijn openingsspeech lees je hier terug. 

Speech Ingrid van Engelshoven

In het laatste jaar van haar huidige ambtstermijn viert minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opening van het academisch jaar bij de universiteit waar zij zelf studeerde (politicologie en beleidswetenschappen).

Haar speech lees je hier terug. 

Speech Jaap Robben

Schrijver Jaap Robben bestormde de afgelopen jaren meermaals de bestsellerlijsten, bijvoorbeeld met Birk en Zomervacht. Op tal van festivals verzorgde hij optredens, bijvoorbeeld bij Crossing Border, Lowlands, Into The Great Wide Open en het Wintertuin Festival. Van 2008 tot 2010 was hij  Stadsdichter van Nijmegen. Hij studeerde Milieu- en maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Zijn speech lees je hier terug.