Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Waarom de Schoolpsycholoog een cruciaal beroep is. Juist nu.

Het thuiszitten hakt er behoorlijk in bij middelbare scholieren. Pubers en coronatijd, het gaat eigenlijk niet samen, met veel somberheid tot gevolg. De afgelopen tijd lieten de schoolpsychologen zich in het publieke debat horen over deze kwestie. 'Het allerergste om te doen is hen de mislukte generatie noemen.'

Dr. Hanneke Visser, plaatsvervangend hoofdopleider van de opleiding tot Schoolpsycholoog, verscheen de afgelopen weken veelvuldig in de media om te vertellen over de effecten van het coronavirus op tieners. Als schoolpsycholoog op middelbare scholen merkt ze dat leerlingen het steeds lastiger vinden hun schoolwerk te doen en de lessen vol te houden. "Ik zie bepaald gedrag bij leerlingen versterkt worden. Leerlingen die al wat bangig waren worden banger; leerlingen die somber waren wat somberder; leerlingen die al wat meer aan het eten waren, eten meer", vertelt Visser aan RTL Nieuws.

Volgens haar is die worsteling te wijden aan het gebrek aan perspectief. Bovendien nemen volwassenen met het focussen op mentale problemen en leerachterstanden de hoop van tieners weg. Haar alternatief? "Jij bent van de generatie die veerkracht ontwikkelt. Somber zijn is heel normaal in deze rotperiode. Maar met onze hulp en jouw power kom je er bovenop." 

Wat wél te doen

Vanuit de Corona expertgroep schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) schreef Visser daarom samen met dr. Helen Bakker, hoofdopleider van de opleiding tot Schoolpsycholoog, een bijdrage waarin wordt gepleit voor een ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona. Hierin geven zij een aantal suggesties voor het bevorderen van mentaal welzijn, leervorderingen en samenwerking binnen en buiten het onderwijs. Ook deelde Visser in het artikel van RTL Nieuws een aantal tips voor ouders, docenten en grootouders over wát wel te doen. 

Klik hier om de uitzending van Nieuws en Co met Hanneke Visser op NPO Radio 1 terug te luisteren.

Klik hier om het artikel van RTL Nieuws terug te lezen. 

Klik hier om de bijdrage vanuit de Corona expertgroep schoolpsychologen te lezen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Over onze opleiding tot schoolpsycholoog

Het werkterrein van de schoolpsycholoog bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs en alles wat daartussen zit. Binnen dit spectrum krijgt de schoolpsycholoog te maken met verschillende niveaus van vragen, variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing.

Meer weten over deze opleiding? Neem een kijkje op onze website