Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

Plan Connectie concretisering van besluit opleidingsraad FGzPT

Op 24 oktober j.l. onmoetten zowel betrokkenen als geïnteresseerden van Plan Connectie elkaar. Zowel bestuurders, directieleden als p-opleiders en praktijkopleiders waren hiervoor uitgenodigd: de opkomst was verrassend groot. Plan Connectie gaat over de directe aansluiting tussen de master- en de gz-opleiding van toekomstige gz-psychologen. In dit plan is veel aandacht voor selectie en werving van geschikte kandidaten. 

“Als je kinderen met opgroeiproblemen wil ondersteunen, moet je breder gaan kijken.”

De opleiding tot Orthopedagoog-generalist Zuid- en Oost-Nederland, een samenwerking van RINO Zuid en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, leidt professionals op die – vanuit een brede visie – optimale zorg kunnen bieden voor het individu en zijn omgeving. Gezien de huidige problemen in de complexe jeugdzorg zijn deze zorgprofessionals meer nodig dan ooit.

Pagina's

Abonneren op Nieuws