Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

Paul van der Heijden benoemd tot hoogleraar Multidimensionele psychodiagnostiek

29/03/2022

Paul van der Heijden, waarnemend hoofdopleider en hoofddocent diagnostiek voor de opleiding tot klinisch psycholoog van de Stichting Postdoctorale Opleidingen Nijmegen en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, is op 1 maart 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Multidimensionele psychodiagnostiek gedurende de levensloop aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het gaat om een leeropdracht ingesteld op voordracht van Reinier van Arkel, instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de regio Den Bosch.

RITHA

‘Giftedness is wrongly seen as an elite subject’

27/03/2022

There are still a lot of misunderstandings about giftedness, says Professor Lianne Hoogeveen. ‘It is wrongly seen as an elite subject.’ In her oration she argues for more attention to individual talent. Also at Radboud University.

RITHA

‘Hoogbegaafdheid is ten onrechte een eliteonderwerp’

27/03/2022 - door: Stan van Pelt

Over hoogbegaafdheid bestaan nog een hoop misverstanden, zegt hoogleraar Lianne Hoogeveen. ‘Het wordt ten onrechte gezien als eliteonderwerp.’ In haar oratie pleit ze voor meer aandacht voor individueel talent. Óók op de Radboud Universiteit.

Ervaringen met IMRO Beweging-als-houvast: 'Wat wilde hij eigenlijk?'

25/03/2022

Wat doe je als een behandeling met verbale aanpak bij een cliënt niet lijkt te helpen? Waar wijk je dan naar uit? Het is een vraag waar menig hulpverlener die werkt met cliënten met uiteenlopende gedrags- of sociaalemotionele problemen weleens mee worstelt.

Join the SDGs in Higher Education Track!

23/03/2022
The Faculty of Social Sciences feels the urge to encourage sustainability as an important theme within her education and research.

“KP-ers zijn net als muzikanten: ze lezen niet alleen de noten, maar spelen met hun buik. Én met elkaar”

14/03/2022
Hoe kunnen opleidelingen van de KP-opleiding de nieuwste wetenschappelijke kennis in de praktijk doen landen? Wat maakt juist de klinisch psycholoog zo geschikt om de bakens in een behandeling fundamenteel te verzetten?

Ingebruikname vLogo applicatie voor periodieke praktijkvisitaties

11/03/2022
Per 1 februari 2022 wordt de vLOGO applicatie voor de voorbereiding en uitvoering van periodieke praktijkvisitaties in gebruik genomen.
RITHA

Oratie Lianne Hoogeveen: 'Hoogbegaafdheid is geschikt als concept, maar niet als label.'

11/03/2022

In het herkennen en begeleiden van talent kunnen we nog flinke stappen maken. Regelmatig worden mensen als hoogbegaafd gelabeld, maar of we ze daar een dienst mee bewijzen is maar de vraag. Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar identification, support and counseling of talent en hoofdopleider van de Radboud International Training on High Ability (RITHA) aan de Radboud Universiteit, wil met haar onderzoek bijdragen aan een gezondere omgang met talent. Hoogeveen hield haar oratie op 8 maart.

Pagina's

Abonneren op Nieuws