Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

De wereld na corona | ‘Juist in crisis blijkt perspectiefwisseling essentieel’

21/05/2020

Crises vragen om eenduidigheid – zo lijkt het. Het overwínnen ervan loopt echter vaak via meerdere rivaliserende perspectieven op de crisis. Opleidingen tot psycholoog-specialist moeten daarom niet 'verkokeren' tot een enkele methode of gericht zijn op slechts één werkveld.

De wereld na corona | 'Schitteren ondanks afwezigheid'

24/04/2020

Zonder wrijving geen glans. De coronacrisis leerde Sven Mathijssen, MSc, plaatsvervangend hoofdopleider van RITHA, dat onderwijsmakers eigenlijk veel meer kunnen, dan zij denken.

Beeld: NASA voor Unsplash; Duncan de Fey (portret)

RITHA

RITHA | RadboudCSW bundelt krachten met RINO Zuid om vraag naar RITHA-opleiding aan te kunnen

02/04/2020

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar de internationale opleiding tot RITHA Practitioner, gaat RadboudCSW samenwerken met RINO Zuid.

Meiden uit de handen van loverboys houden? Versterk de regie van de OG

17/12/2019

Drs. Susan van der Woude is, naast orthopedagoog en gz-psycholoog, programmaleider slachtoffers binnenlandse mensenhandel bij zorginstelling Pluryn.

RITHA

Een betere wereld? Geef ieders talent volop de ruimte - Internationalisering RITHA, de stand van zaken

27/06/2019

De Radboud International Training on High Ability is hét antwoord op de rap groeiende internationale vraag om een volwaardige variant op de vertrouwde opleiding tot hoogbegaafdheidsdes

'De schoolpsycholoog draagt op alle niveaus bij aan een schoolsysteem'

04/03/2019 - door: Jan Bransen

De post-academische Opleiding tot Schoolpsycholoog viert dit jaar haar tweede lustrum. In die tien jaar werden ongeveer 200 schoolpsychologen opgeleid. Als het aan hoofdopleider dr. Helen Bakker en adjunct hoofdopleider drs. Odeth Bloemberg ligt worden dat er de komende jaren nog heel veel meer. In een gezonde schoolgemeenschap is er namelijk steeds meer behoefte aan psychologische deskundigheid op academisch niveau, stellen zij. Huisfilosoof prof. dr. Jan Bransen sprak hen bij het RadboudCSW waar eens per twee jaar een groep van 18 cursisten start.

5 Tips voor de toepassing van lichaamstaal tijdens de behandeling die je nog niet kent

16/01/2018 - door: SONJA GRAAFSTAL

Wanneer we het hebben over lichaamstaal tijdens de behandeling, dan denken we al gauw aan de interpretatie van bepaalde lichaamshoudingen. Maar is het wel zo eenvoudig? Sonja Graafstal, een van de docenten van de nieuwe cursus 'Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling, een EBL-benadering', geeft vijf frisse tips.

Pagina's

Abonneren op Nieuws