Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Deze wet regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen voldoet, kan zich inschrijven in het BIG-register. Na de inschrijving behoor je tot een erkende beroepsgroep met een beschermde titel. 

In het BIG-register zijn de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut opgenomen. Daarnaast voorziet de Wet BIG ook in de specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De registratie van de specialisten is ondergebracht bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen.

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog volgen.