Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Opleiding tot Orthopedagoog generalist, connector met een visie

“De orthopedagoog generalist is dé verbinder tussen de verschillende actoren in een opvoedingscontext. Ik wil een professional opleiden die optimale zorg kan bieden voor het individu en zijn omgeving en met een brede visie over schotten heen kan kijken.”

- Ron Scholte, plaatsvervangend hoofdopleider Opleiding tot Orthopedagoog generalist nieuwe stijl-

Praktische informatie

        Aanmelden

 

Wat levert het je op?

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd:

 • heb je inzicht in jouw mogelijkheden en verantwoordelijkheden als orthopedagoog generalist;
 • ben je in staat om effectieve zorg en advies te bieden voor het individu en de opvoedingscontext van dat individu;
 • maak je daarbij gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten en onderzoeken;
 • profileer je jezelf als postacademisch opgeleide orthopedagoog generalist die evidence-based te werk gaat, en daardoor in staat is om veranderingen duurzaam vorm te geven.

Voor wie?

 • Ben jij in het bezit van een universitair masterdiploma op het gebied van psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde?
 • Ben je werkzaam als academisch geschoolde (ortho)pedagoog of psycholoog binnen een erkende praktijkinstelling?
 • Wil je een verschil maken voor kinderen en volwassenen die problemen hebben binnen de opvoedingscontext? 

Visie op de opleiding

Onze visie op het beroep en de opleiding is de basis van de organisatie van de opleiding.

 • OG Nieuwe Stijl verandert onderwijs en leren in ervaren en veranderen
 • OG Nieuwe Stijl is met en voor de praktijk
 • OG Nieuwe Stijl is flexibel en op meerder locaties te volgen

 

Meer informatie en toelating/eigen leerroute

 • Praktische informatie
 • Toelating en eigen leerroute
 • Data en locatie
 • Vragen en contact