Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

BIG Examencommissie

De examencommissie BIG is het orgaan dat controleert en vaststelt of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleiding stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden en het diploma in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast ziet de examencommissie erop toe dat de kwaliteit van toetsing is geborgd. 

De examencommissie bestaat uit een onafhankelijke, externe voorzitter, drie externe leden en één intern lid.

  • dr. Gero Lange, medewerker Radboud Universiteit en voorzitter
  • drs. Karin van Bronswijk, medewerker Radboud Universiteit
  • drs. Lidwien Geertjens, voormalig P-opleider, regio Noord-Holland
  • drs. Alice Vegter, P-opleider GGZ Drenthe, regio Noord
  • dr. Esther Allart, docent GZ-opleiding SPON

Ambtelijk secretaris van de commissie is drs. Meike Windhorst.

De examencommissie is per mail bereikbaar via Examencommissie.Big@ru.nl.

 

Voor info rondom procedure en format voor indienen van een bezwaarschrift, klik hier