Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Dr. Tijs Kleemans

Tijs Kleemans

“De orthopedagoog-generalist staat voor maatwerk. Hij of zij is dé bruggenbouwer tussen de cliënt en diens systeem, bestaande uit ouders/verzorgers, begeleiders en ketenpartners“

Tijs Kleemans, hoofdopleider opleiding tot Orthopedagoog-generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON) -

Dr. Tijs Kleemans

Dr. Tijs Kleemans is als hoofdopleider verbonden aan de postacademische opleiding tot Orthopedagoog-generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON), een samenwerking tussen de Radboud Universiteit opleidingspartner RINO Zuid in Eindhoven. Daarnaast is hij universitair hoofddocent bij het opleidingsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Ook werkt hij als hoofddocent bij de postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog van het RadboudCSW. Ten slotte voert hij als orthopedagoog/schoolpsycholoog werkzaamheden uit voor diverse scholen en schoolbesturen in Midden en Zuid-Nederland op het snijvlak van zorg en onderwijs. 

Visie op de beroepsgroep

De visie op het hedendaagse beroep van de orthopedagoog-generalist en de visie op opleiden voor de beroepspraktijk vormen de basis voor de inhoud en organisatie van de opleiding tot OG. dr. Tijs Kleemans: 'De orthopedagoog-generalist staat voor maatwerk. Hij of zij maakt hét verschil in de totstandkoming van een bij de cliënt (en diens gezins- en begeleidingssysteem) passend en handelingsgericht ontwikkel- en hulpverleningsaanbod. Hiervoor is het cruciaal dat hij of zij zicht heeft op zowel de sterke als minder sterke kanten van de cliënt en de bevorderende en belemmerende factoren vanuit de omgeving zodat vervolgens in de begeleidingsaanpak dit maatwerk kan worden nagestreefd.’ 

Het streven naar maatwerk komt feitelijk ook terug in de visie op opleiden voor de beroepspraktijk. De orthopedagoog-generalist werkt in een sterk veranderend krachtenveld dat er over een aantal jaren anders uit zal zien dan nu. Dat vraagt om een wetenschappelijk verantwoorde, didactische opzet waarbij we rekening houden met de manier waarop professionals leren en werken, nu en in de toekomst.' We nemen ‘blended’ en ‘high impact leren', als uitgangspunt, waardoor opleidingsdeelnemers actief worden gestimuleerd om praktijk, onderwijs en wetenschap aan elkaar te verbinden. ‘Tijdens de opleiding leer je niet alleen van bevlogen professionals uit wetenschap en praktijk, maar stimuleren we je ook om actief gebruik te maken van de kennis en expertise van andere opleidingsdeelnemers. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen door te kiezen voor een opleiding, waarbij je je ontwikkeling tot professional zelf actief mee vormgeeft en daarmee dus komt tot maatwerk voor je eigen opleidingstraject.'

Opleidingen en cursussen

Tijs Kleemans is momenteel verbonden aan de volgende opleidingen en cursussen van de Radboud Universiteit:

·       Orthopedagoog-generalist Zuid- en Oost-Nederland, Radboud Universiteit & RINO Zuid

·       Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling, Radboud Universiteit

·       Schoolpsycholoog, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Wetenschappelijke publicaties

Lees meer over de wetenschappelijke publicaties van dr. Tijs Kleemans

In de media

In het persbericht van RINO Zuid en het RadboudCSW wordt Tijs voorgesteld als hoofdopleider van OG ZON. 

---------------------------

Blijf op de hoogte! 

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de zorg en de postacademische opleiding tot Orthopedagoog Generalist? Schrijf je dan in voor onze gepersonaliseerde nieuwsbrief. Hierin vind je:

  • een interessant interview met een professional, zoals dr. Tijs Kleemans;
  • de altijd scherpe column van onze huisfilosoof prof. dr. Jan Bransen;
  • een overzichtsagenda met al ons geaccrediteerde bij-en nascholingsaanbod;
  • exclusieve uitnodigingen en speciale aanbiedingen;
  • en nog veel meer…

Schrijf je in voor de RadboudCSW Nieuwsbrief