Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Klachten

Dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening vinden we erg belangrijk. Maar waar mensen werken, worden soms ook fouten gemaakt. Laat het ons weten als u ontevreden bent.
Komt u er met de betreffende medewerker niet uit? Kijkt u dan naar onderstaande klachtenprocedure en klachtenreglement.
Onze klachtencommissaris is prof. dr. C. van der Staak. Hij bemiddelt bij een klacht en zoekt naar oplossingen voor problemen. De klachtencommissaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Er is een aantal klachten dat niet door de klachtencommissaris wordt behandeld: klachten aangaande de arbeidsovereenkomst tussen cursist en praktijkinstelling en klachten aangaande beoordeling, toetsing en examinering. De procedures bij geschillen omtrent toetsing en examens zijn vastgelegd in het examenreglement.
 
Indienen van een klacht kan via het digitale formulier op onze website.
Raadpleeg vooraf het volledige klachtenreglement.