Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

RadboudCSW Innovatiefonds

Doel van het RadboudCSW Innovatiefonds

Met dit fonds willen we professionals uit ons werkveld stimuleren om de verbinding tussen wetenschap en hun werkveld te versterken. Zorg, onderwijs en samenleving veranderen immers voortdurend en academisch geschoolde beroepsbeoefenaren moeten zich daar in hoog tempo op aan kunnen passen.

Heb je een goed idee om de praktijk in zorg of het onderwijs te verbeteren of om bij te dragen aan een veerkrachtige en duurzame samenleving? Of wil je onderzoeken hoe dat kan? Benader ons, want jouw idee kan 15.000 euro waard zijn!

Wij willen als postacademisch opleidingsinstituut een directe bijdrage leveren aan de samenleving. Niet alleen door onze opleidingen, maar ook door het stimuleren van kleinschalige innovaties. In 2020 wordt in totaal 40 duizend euro beschikbaar gesteld voor goede ideeën op het gebied van de zorg, het onderwijs en een veerkrachtige samenleving. 

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Het fonds richt zich op professionals met een achtergrond in sociale wetenschappen die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs of anderszins aan een veerkrachtige samenleving: praktijkbeoefenaars, wetenschappers, onderzoekers. Daarnaast wil het fonds ook de huidige deelnemers (en alumni) binnen het postacademisch onderwijs van RadboudCSW aanspreken.

Hoe beoordelen we de aanvragen?

Voorstellen moeten:

 • relevant zijn voor de verbetering van de beroepspraktijk binnen het onderwijs, de zorg of op een andere manier bijdragen aan een meer veerkrachtige samenleving (een bijdrage leveren aan de realisatie van een of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen/SDG’s);
 • nieuwe (wetenschappelijke of professionele) inzichten of een nieuwe manier van werken opleveren;
 • een duidelijke koppeling hebben tussen praktijk en wetenschap; de verbinding met onderzoek maakt een geïntegreerd deel uit van het plan;
 • een opzet bevatten voor concrete implementatie van de onderzoeksresultaten en voor het delen van de bevindingen en ervaringen zodat ook  anderen gestimuleerd worden om hiermee verder te gaan;
 • uitvoerbaar zijn binnen de randvoorwaarden van het fonds in tijd en budget;
 • prikkelend, creatief en uitdagend zijn.

Hoe verdelen we het geld?

 • €15.000: voorstellen vanuit de beroepspraktijk (onderwijs, zorg, ggz, (internationale) maatschappelijke organisaties)
 • €15.000: voorstellen vanuit de universiteit
 • €10.000: voorstellen van huidige cursisten en/of alumni van RadboudCSW (aanmoedigingsprijs)

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Het Innovatiefonds is niet bedoeld voor het financieren van lopende onderzoeken
 • Het Innovatiefonds stelt commerciële/acquisitie aanvragen niet op prijs
 • Het is niet mogelijk met het Innovatiefonds beroepsopleidingen inhoudelijk te veranderen. Goede ideeën voor onderwijsaanbod kunnen buiten het Innovatiefonds om met de directie van het RadboudCSW besproken worden via m.schijvenaars@ru.nl

Wil je inspiratie opdoen?

Voor een impressie van de winnaars van 2017 klik hier.

Voor een impressie van de winnaars van 2018 klik hier.

Voor een impressie van de winnaars van 2019 klik hier.

Jouw idee inzenden?

RadboudCSW wil laagdrempelig innovatie bevorderen en kiest er daarom voor de thema’s breed te formuleren. Elk goed idee dat bijdraagt aan een verbetering van de postacademische (opleidings-)praktijk is welkom. Om te zien waar een aanvraag aan moet voldoen, bekijk onderstaande formulier.

Aanvraagformulier bekijken en/of insturen

Procedure en tijdspad

Het is niet mogelijk om voor 2020 een aanvraag te doen.

 • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 29 mei 2021
 • Alleen aanvragen die volledig worden ingediend nemen we in behandeling
 • De directeur RadboudCSW besluit over toekenning van de gevraagde subsidies daartoe geadviseerd door de adviesraad RadboudCSW
 • Half juni ontvangen de deelnemers bericht of ze uitgenodigd worden hun aanvraag te pitchen op 23 juni 2021
 • Begin juli worden de winnaars per brief op de hoogte gesteld
 • Alle aanvragen worden in vertrouwen behandeld en de voorstellen die niet worden gehonoreerd, worden vernietigd

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Monic Schijvenaars, directeur RadboudCSW (m.schijvenaars@ru.nl).

Wilt u deze informatie delen?

Stuur de link naar deze pagina door (www.rcsw.nl/innovatiefonds), of download de Factsheet Innovatiefonds 2020.