Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Sponsorbeleid

RadboudCSW steunt acties van relaties die zich inzetten voor een goed doel. RadboudCSW bepaalt per sponsoractiviteit een passend bedrag en op welke manier communicatie hierover plaatsvindt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op dit moment sponsoren we de volgende activiteiten: