Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON)

De Nijmeegse BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog worden door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en een stichting van praktijkinstellingen. Met ingang van maart 2015 is dit samenwerkingsverband geformaliseerd in de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON).  

Met de oprichting van de SPON is een duidelijke bestuurlijke structuur gecreëerd die past bij de plaats die de BIG-opleidingen innemen binnen de Radboud Universiteit en het praktijkveld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en het handhaven van de erkenning van deze opleidingen. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 3 leden namens de Radboud Universiteit en 3 leden namens de praktijkinstellingen: 

  • prof. dr. R.P.C. Kessels (Radboud Universiteit) (voorzitter)
  • prof. dr. R.W. Holland (Radboud Universiteit)
  • drs. F. Aukema (Radboud Universiteit)
  • dr. J. Huijser MBA (GGNet)
  • drs. E. Nelissen (De Driestroom)
  • drs. E. Harteveld (Karakter)

Het bestuur van SPON benoemt de hoofdopleiders en heeft een college van hoofdopleiders ingesteld dat onder voorzitterschap staat van prof. dr. J. Egger (hoofdopleider KP-opleiding).

De voorzitter van het college van hoofdopleiders plus de directeur van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen zijn benoemd tot adviseur van het SPON-bestuur.

Voor contact met het SPON-bestuur kunt u mailen met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over het SPON, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Pieter Bas Janssen.
De klachtenregeling kunt u hier inzien

Meerjarenvisie 2023-2028

In een tijdperk waarin zowel de zorg als de samenleving onder grote druk staan, is het geen sinecure om die verantwoordelijke en betrokken positie als professional in te nemen. Wat is de weerslag van de toenemende complexiteit en diversiteit van de samenleving op het werkveld? Hoe kun je als zorgverlener je cliënten het beste helpen? En wat is er nodig om dit te kunnen doen? De unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk geeft Stichting Psychologische vervolg-Opleidingen Nijmegen (SPON), een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en praktijkinstellingen in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg. Een stevige basis om met dergelijke beroepsopleidingen de professional hierbij te ondersteunen. In de nieuwe meerjarenvisie schetst SPON de beleidsprioriteiten die voortvloeien uit de missie en visie voor de periode 2023 - 2028.