Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Ümmü Yaman - alumna RITHA Practitioner

"Ik heb veel nieuwe inzichten opgedaan door met mijn medestudenten en docenten kennis en visies uit te wisselen op de wekelijkse discussiefora."
Ümmü Yaman - Leerkracht en ambulant begeleider

"In mijn POP had ik bij mijn werkgever aangegeven dat ik over meer kennis wilde beschikken op het gebied van hoogbegaafdheid om mijn werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren. Dit was de aanleiding om mij in te schrijven voor de RITHA opleiding. In eerste instantie vond ik het erg spannend omdat mij nog niet helemaal duidelijk was wat de opleiding precies zou inhouden. Dit werd snel duidelijk toen we overzichten kregen met opdrachten en verwachtingen. Dit vond ik erg fijn.

Ik heb veel nieuwe inzichten opgedaan door met mijn medestudenten en docenten kennis en visies uit te wisselen op de wekelijkse discussiefora. Deze waren erg waardevol omdat we allemaal dezelfde literatuur lazen en reageerden op verschillende prikkelende stellingen. Daarnaast kregen we feedback van docenten en medestudenten. Het was soms wel aanpoten met het lezen van de literatuur, naast een fulltime baan en Corona tijden met twee kinderen thuis, maar het is me gelukt! De inzichten en kennis die ik tijdens deze opdrachten had opgedaan, kon ik goed inzetten voor mijn tentamen, maar ook voor mijn werk.

Onze eindopdracht bestond uit relevante settingen bezoeken en het doen van praktijkgericht veldonderzoek. Hier kon ik de brug slaan tussen de wetenschappelijke literatuur en de praktijk. Ook hierin was de feedback die ik ontving van de docenten erg waardevol. Je wordt erg goed begeleid in je leerproces door de docenten en ze denken mee in oplossingen, bijvoorbeeld wanneer iets net anders verloopt (in ons geval door Corona) dan vooraf gepland.

Nu, bijna een half jaar verder, heb ik er erg veel profijt van dat ik de RITHA heb afgerond. Ik wil me blijven ontwikkelen en heb dit ook al aangegeven op mijn werk. Mijn missie is om de kansenongelijkheid bij hoogbegaafden in het PO te verkleinen. Er is daarnaast al een project gaande om de kennis over hoogbegaafdheid bij leerkrachten te vergroten. Ook starten we binnenkort een project met een PABO in Rotterdam. Hier word ik erg blij van en ik sta met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan tijdens de RITHA nog sterker in mijn schoenen om deze uitdaging aan te gaan!" #WeAreRadboud

Ümmü Yaman rondde in april 2021 de RITHA opleiding af. Op dit moment is zij twee dagen werkzaam als leerkracht van dubbel bijzondere leerlingen en drie dagen ambulant begeleider (hoog)begaafdheid. Het arrangement, waar zij deel van uitmaakt, heet ‘Project Gaaf op Zuid’ van PPO Rotterdam.

RITHA

RITHA is een ECHA gekwalificeerde, postacademische opleiding op het gebied van hoogbegaafheid. Deze state-of-the-art opleiding heeft een wetenschappelijke insteek en wordt blended aangeboden. Lees meer.