Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Docent Anja Vinck over Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

'Een kinderbrein in ontwikkeling is krachtig én kwetsbaar tegelijkertijd'
Anja Vinck PhD, docent Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

Al tijdens haar studie psychologie was dr. Anja Vinck, docent van de cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen, al enorm geboeid door de verschillende facetten van het vak neuropsychologie.

'Mij zijn de contacten met patiënten met hersenletsel en de lessen anatomie in de snijzaal, waarin we zowel muizen- als mensenhersens (weliswaar met wat gemengde gevoelens) moesten ontleden het meest bijgebleven. Door inspirerende colleges werd mijn interesse gewekt in bijzondere neurologische en psychiatrische ziektebeelden van volwassenen en kinderen; fascinerend hoe het brein in relatie staat tot cognitie, emotie en gedrag en zich aan kan passen waar nodig!

Een kinderbrein in ontwikkeling is krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd! Theoretische kennis en modellen van de neuropsychologie en kinderpsychiatrie geven richting aan gesprekken met kind en ouders. Daarnaast zijn in de klinische praktijk gesprekken, observaties en het diagnostisch testonderzoek onmisbaar. De neuropsychologie kan in veel gevallen een krachtig uitgangspunt zijn om de aard van de problemen van een kind beter te begrijpen, om er vervolgens een behandeling op af te stemmen. Door kennis, begrip en acceptatie van onderliggende processen kunnen de verwachtingen van de omgeving optimaal afgestemd worden op de mogelijkheden van het kind en komt de ontwikkeling van het kind het beste tot zijn recht! Kinderneuropsychologie blijft een zeer boeiend vak, waarover we nog lang niet uitgeleerd zijn omdat het nog volop in ontwikkeling is. Om deze reden geef ik ook graag begeleiding en onderwijs aan opleidelingen. De huidige cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen die ik samen met mijn collega Renée Welling, toegepast psycholoog, geef slaat hierin een prachtige brug tussen de theorie en de praktijk!' #ProudtobeRadboud

Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

In de cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen leer je alles over de bijzondere breinen van kinderen. Hoe werken de hersenen bij kinderen met leerproblemen, ADHD, autisme en andere hersenaandoeningen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de neuropsychologische diagnostiek? In deze cursus, onder leiding van uitvoerende docenten dr. Anja Vinck en Renée Welling en betrokken docent dr. Dorine Slaats-Willemse, komen modellen, tests, interpretatie én toepassing aan bod. Ontdek meer