Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Hervisitatie

Voor het behouden van de erkenning worden alle erkende praktijkinstellingen minimaal eens per vier jaar gehervisiteerd. Doel van deze visitatie is om na te gaan of een praktijkinstelling nog steeds voldoet aan de landelijke opleidingseisen, zorgdraagt voor een goede opleidingsorganisatie en opleidingsklimaat. Bij een positieve uitkomst wordt de erkenning verlengd; bij een negatieve uitkomst zal de erkenning worden ingetrokken.

Conform landelijke afspraken brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij de praktijkinstelling. 

Voor visitaties in 2020 gelden de volgende tarieven:
 

Opleiding en deelnemers in opleiding

Tarief

Praktijkvisitatie 1 opleiding ≤ 4 deelnemers

€ 1.950,00

Praktijkvisitatie 1 opleiding > 4 deelnemers

€ 2.500,00

Praktijkvisitatie 2 opleidingen 1-2 deelnemers

€ 2.700,00

Praktijkvisitatie 2 opleidingen > 4 deelnemers

€ 4.000,00

Praktijkvisitatie 3 opleidingen ≤ 4 deelnemers

€ 4.700,00

Praktijkvisitatie 3 opleidingen > 4 deelnemers

€ 5.500,00

 

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Lisan Lensen:
(024) 361 25 11
opleidingsplaatsrcsw@ru.nl