Hoe word ik praktijkopleidingsplaats voor de BIG?

Erkenning aanvragen als praktijkinstelling

Wilt u opleiden voor een BIG-beroep? Dat kan alleen als uw instelling voldoet aan de landelijke erkenningseisen voor dat beroep en wanneer u  erkenning als praktijkopleidingsinstelling heeft.

Als u die nog niet heeft, dan kunt u bij ons erkenning aanvragen. Zonder erkenning kunt u geen opleidingsplaats bij ons aanvragen en niet met opleiden beginnen.

Als erkende instelling kunt u in aanmerking komen voor een subsidie vanuit het Ministerie van VWS, als tegemoetkoming in de kosten van de opleiding in uw praktijkinstelling. Bent u vóór 1 april erkend als praktijkopleidingsplaats, dan komt u pas vanaf het volgende kalenderjaar voor de subsidie (beschikbaarheidbijdrage NZa) in aanmerking. Raadpleeg de website van de NZa om te zien of uw praktijkinstelling in aanmerking komt voor de beschikbaarheidsbijdrage. Voor instellingen die zich uitsluitend op jeugdigen tot 18 jaar richten, gelden andere regelingen. Het Ministerie van VWS geeft hierover informatie op haar website. 

Opleidingsplaatsen aanvragen (vóór 1 maart)

Wilt u een opleidingsplaats aanbieden, dan moet u deze vóór 1 maart bij ons aanvragen voor de opleidingen die in het volgende kalenderjaar van start gaan. Bijv.: als u een opleidingsplaats in 2019 wilt aanbieden, dan moet u deze voor 1 maart 2018 bij ons aanvragen.

Dit geldt ook voor praktijkinstellingen die al eerder bij ons hebben opgeleid. Dit geldt echter NIET voor alle lopende plaatsen, dus voor deelnemers die nog met hun opleiding bezig zijn; deze hoeft u niet opnieuw aan te vragen.

Instellingen die ná 1 maart de aanvraag doen, komen op een lijst met zogenaamde na-aanmeldingen. Deze na-aanmeldingen komen niet in aanmerking voor de beschikbaarheidbijdrage NZa, maar kunnen we vaak nog wel een plaats geven in onze lesgroepen.  

Aanvragen van opleidingsplaatsen is gratis. Klik hier voor het digitale aanmeldingsformulier.

Toewijzing opleidingsplaatsen (medio april)

Het SPON-bestuur (bij het RadboudCSW verantwoordelijk voor de BIG-opleidingen) besluit jaarlijks over de toewijzing van opleidingsplaatsen. Heeft u voor 1 maart plaatsen aangevraagd, dan krijgt u in april vanzelf van ons bericht over de opleidingsplaatsen die we u voor het volgende kalenderjaar hebben toegewezen.

Bevestigen en/of annuleren opleidingsplaatsen (vóór 1 oktober)

Alle toegewezen opleidingsplaatsen voor het volgende kalenderjaar moeten door uw praktijkinstelling worden bevestigd of geannuleerd vóór 1 oktober. Wanneer wij geen bevestiging ontvangen voor 1 oktober, vervalt de toewijzing van de betreffende opleidingsplaats(en) en zullen wij de plaats(en) aan een andere instelling toewijzen. Annuleren van opleidingsplaatsen kan tot 1 oktober kosteloos. Ná 1 oktober brengen wij de volledige opleidingskosten in rekening bij de praktijkinstelling.

Selecteren kandidaten

Zodra u zeker weet dat uw instelling de opleidingsplaats wil invullen en u de toegewezen opleidingsplaats(en) bij ons heeft bevestigd, dan kunt u kandidaten voor deze opleidingsplaats(en) gaan werven en selecteren. Wij kunnen u hierbij helpen door uw vacature op onze website te plaatsen. U kunt ons hiervoor uw vacaturetekst mailen.

Voordragen kandidaten (uiterlijk 3 maanden vóór start van de opleiding)

Uw praktijkinstelling draagt formeel een kandidaat voor aan onze hoofdopleider door invulling van een webformulier op deze website. Vervolgens nodigen wij uw kandidaat  uit voor een toetsend gesprek met de hoofdopleider. De hoofdopleider besluit over toelating tot de opleiding. Hiervan krijgt de kandidaat en de praktijkinstelling bericht. Daarna dient de deelnemer zich in te schrijven in het landelijke opleidingsregister dat beheerd wordt door de FGZPt.

Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst SPON-Praktijkopleidingsinstelling (start opleiding)

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u van ons een Samenwerkingsovereenkomst tussen het SPON en uw praktijkopleidingsinstelling waarin de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen formeel zijn vastgelegd. Per opleidingsplaats sluit SPON met de betreffende deelnemers afzonderlijk ook nog een opleidingsovereenkomst af. Het opleiden kan nu beginnen!