Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Plan Connectie (BIG-GZ)

Jong talent opleiden tot gz-psycholoog binnen uw organisatie? Neem deel aan Plan Connectie!

Te vaak wordt het talent van jonge, pas afgestudeerde psychologen verspild of worden zij inefficiënt opgeleid. Dat terwijl zorginstellingen op dit moment juist gebaat zij bij goed opgeleide, BIG-geregistreerde professionals: gz-psychologen die volgens de laatste wetenschappelijke én praktische inzichten zijn opgeleid en duurzaam inzetbaar zijn binnen uw organisatie.

Plan Connectie is een uniekecompetentiegerichte overgang tussen de wetenschappelijke psychologie opleidingen en de gz-opleiding. Plan Connectie is exclusief toegankelijk voor de meest getalenteerde psychologen, en biedt de best denkbare methode om jong zorgtalent zo snel en zo goed mogelijk op de juiste plek in het werkveld te krijgen.

Wat levert Plan Connectie uw organisatie op?

  • U leidt jonge psychologen efficiënt op tot professionals. Door te investeren in pas afgestudeerd toptalent benut u een belangrijk moment in de talentontwikkeling: wetenschap en praktijk kunnen elkaar direct aanvullen. De flexibiliteit van jonge professionals is ook uitermate geschikt om belangrijke competenties te verkrijgen en te versterken. Daarnaast beperkt u met het opleiden van jong toptalent het risico op het 'verdampen' van actuele wetenschappelijke inzichten: vlak na het afstuderen is de kennis up-to-date en zit deze vers in het geheugen.
  • U bent verzekerd van talent. De opleidelingen worden geselecteerd op basis van een zeer intensieve selectieprocedure in nauwe samenwerking met de zorginstellingen. Opleidelingen worden geselecteerd op basis van stage- en studieresultaten en motivatie speelt een belangrijke rol. Alleen de meest talentvolle studenten worden voor en door de praktijk al op de universiteit gescout, waarbij p-opleiders en hr-adviseurs de uiteindelijke keuze bepalen.
  • U maakt onderdeel uit van een prestigieus en kleinschalig programma dat uniek is in Nederland

Daarnaast profiteert u, als opleidingsplaats voor de BIG, ook van deze voordelen:

  • U komt in aanraking met state-of-the-art kennis binnen uw specifieke zorgdomein. Omdat RadboudCSW als enige BIG-opleidingsinstituut in Nederland direct verbonden is aan een universiteit, kunnen wij op unieke wijze een brug slaan tussen wetenschap en praktijk.
  • U maakt kennis met andere praktijkinstellingen. Zo heeft u profijt van de kennisontwikkeling binnen dit hechte en uitgebreide netwerk.
  • U draagt significant bij aan de ontwikkeling van de toekomstige beroepsgroep.
  • U bevordert het leerklimaat binnen uw instelling: het is leuk kennis en kunde aan de nieuwe generatie over te brengen! 

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over Plan Connectie leest u in dit artikel. Benieuwd hoe het met Plan Connectie gaat? Lees het in dit artikel. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met coördinator Meike Windhorst (meike.windhorst@ru.nl).