Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

PT Opleidingsbijeenkomst Wetenschap en Psychotherapie

AANMELDEN? Mail e.vermeulen@ru.nl

Locatie Van der Valk Nijmegen-Lent

12 oktober 2018 14.00-17.00 uur

14:00   Ontmoet… de opleider en de psychotherapeut – Elisa van Ee en Aart van Norden

Elisa van Ee heet u welkom en Aart van Norden, waarnemend hoofdopleider, stelt zich voor.

14:20   Ontdek… wetenschap en psychotherapie in de opleiding – Elisa van Ee

Elisa van Ee licht de ontwikkelingen toe rond de integratie van wetenschappelijk onderzoek in het psychotherapieonderwijs met specifieke aandacht voor ‘Critical Appraisal of a Topic (CAT)’ en de eindopdracht ‘Hermeneutic Single Case Efficacy Design (HSCED)’.

14:50   Ervaar… een CAT – Danielle Lagemaat, Hester de Haan & Rutger Voorhaar

            Opleidelingen presenteren hun CAT zoals gedurende het psychotherapieonderwijs

15:30   Pauze

15:45   Onderzoek… wetenschap, psychotherapie en je rol als opleider  

Een intervisiemoment over het thema als praktijkopleiders, werkbegeleiders, supervisoren en docenten.

16:45   Beschouw… ontwikkelingen in het onderwijs – Elisa van Ee & Aart van Norden

Terugblik en vooruitblik op thema van de middag, visitatie van de opleiding en techniek in het onderwijs.

17:00   Vier… samen opleiden

            Borrel