Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) wordt verhuisd! Het merendeel van de informatie is vanaf heden beschikbaar op ru.nl/rcsw

Sommige zaken (zoals de meeste formulieren) blijven nog een tijdje alleen beschikbaar op de oude website.

Onze excuses voor als je het gevoel krijgt heen-en-weer gestuurd te worden tussen de oude en de nieuwe website!

 

RadboudCSW werkt in 2021 met 5 overzichtelijke onderwijsperioden

Om onze docenten, studenten en bureaumedewerkers duidelijkheid te geven over hoe ons onderwijs eruit gaat zien, heeft het RadboudCSW besloten om 2021 in te delen in 5 onderwijsperioden.  Voor het gemak noemen we ze vanaf nu ‘blokken’. Ieder blok wordt afgesloten met een schoolvakantie: een onderwijsvrije periode. Zo werken we komend jaar 5 keer naar een 'ontspannen stip op de horizon'.

 

Weken

Startdatum

Einddatum

Onze 'ontspannen stip op de horizon'

blok 1

6

4 januari 2021

12 februari 2021

Voorjaarsvakantie

blok 2

10

22 februari  2021

30 april 2021

Meivakantie

blok 3

10

10 mei 2021

16 juli 2021

Zomervakantie

blok 4

8

29 aug 2021

23 oktober 2021

Herfstvakantie

blok 5

8

1 november 2021

24 december 2021

Kerstvakantie

Een consistente manier van werken

Binnen elk blok hebben we 1 consistente manier van werken. Dat wil zeggen: indien in lockdown, doen we alles gedurende het betreffende blok online. Zo weten alle betrokkenen voor het gehele blok welke voorbereiding voor het onderwijs getroffen moet worden. Het voortdurend anticiperen op twee onderwijsscenario’s (geheel online of gedeeltelijk online) blijkt uiteindelijk onwerkbaar voor docenten en bureaumedewerkers. Tegen de tijd dat de coronamaatregelen definitief versoepeld worden, kiezen we voor het volgend blok voor het scenario waarin online en fysiek onderwijs met elkaar gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld het afgelopen najaar mogelijk was.

Voorlopig tijdspad

We houden er rekening mee dat we pas per 1 september 2021, dus vanaf ‘blok 4’, weer met meer regelmaat onderwijs op de campus of op andere locaties kunnen geven.

Balans in inspanning én ontspanning

Omdat de werkdruk hoog is en de meeste mensen het zwaar hebben, moedigen we onze medewerkers aan om tijdens de 5 schoolvakanties vrij te nemen. In dat kader zullen we onze werkzaamheden zo plannen, dat tijdens de vakanties geen werkoverleggen of veelvuldig mailcorrespondentie hoeven plaats te vinden. Door het RadboudCSW tijdens de schoolvakanties (informeel) te sluiten hopen we de werkdruk te verlagen en zo werkdrukgelateerde klachten en uitval te voorkomen.

Wij werken aan het onderwijs van de toekomst!

De kracht van goed onderwijs zit ‘m steeds meer in de combinatie van online en offline leren. Wij geloven dat blended onderwijs de toekomst heeft. Daarom zijn de actuele veranderingen die we in ons onderwijs maken duurzaam. We willen ze behouden, ook als de coronacrisis voorbij is. Lees hier meer over onze visie op de toekomst.