Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Vacature Parnassia Groep PT-opleidingsplaats V&O, 2022

Per januari PT V&O praktijkopleidingsplaats beschikbaar. Klik voor de gehele vactature hier.