Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Wij werken aan het onderwijs van de toekomst!

De kracht van goed onderwijs zit ‘m steeds meer in de combinatie van online en offline leren. Wij geloven dat blended onderwijs de toekomst heeft. Daarom zijn de actuele veranderingen die we in ons onderwijs maken duurzaam. We willen ze behouden, ook als de coronacrisis voorbij is. Ideeën of suggesties over hoe ons blended onderwijs eruit moet komen te zien? Die zijn van harte welkom! Hieronder bekijk of lees je de vijf pijlers van onze visie: 

Leven lang leren

De samenleving vraagt om gemotiveerde, creatieve en breed inzetbare professionals met up-to-date kennis en vaardigheden en de ambitie om te blijven leren. De bachelor- en masteropleidingen bieden daarvoor een sterk academisch startpunt. Maar leren houdt niet op bij het afstuderen, academici ontwikkelen zich als professional hun leven lang. Een leven lang leren is voor de Radboud Universiteit een belangrijk uitgangspunt (visie op onderwijs Radboud Universiteit).

1) Praktijk als uitgangspunt

De ervaringen in de praktijk zijn het uitgangspunt voor de opzet van het lesprogramma en de lesmaterialen van het RadboudCSW. Er wordt gewerkt vanuit actuele casussen, aansluitend bij de eisen en verwachtingen van de beroepspraktijk van zorg, onderwijs en maatschappij. Professionals vanuit de praktijk brengen de urgente en ingewikkelde vraagstukken in waarmee men in het dagelijks werk te maken krijgt en formuleren de eisen waaraan een professional moet voldoen.

2) Wetenschappelijke basis

De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk is bij al onze opleidingen essentieel. We werken altijd vanuit een wetenschappelijke basis. Onderzoek en theorie worden gekoppeld aan de beroepspraktijk. We doceren geen kennis om de kennis, maar stimuleren onze studenten om theorie betekenis te geven door reflectie op hun ervaringen in de praktijk. Deze betekenisgeving leidt tot nieuwe (kennis) vragen en voedt daarmee op zijn beurt ook weer het wetenschappelijk onderzoek. Eigen onderzoek wordt gestimuleerd.

3) Blended learning

We werken in alle opleidingen met een combinatie van online-leeractiviteiten en face-to-face leren. Hiervoor maken we gebruik van zowel de digitale leeromgeving binnen de Radboud Universiteit (Brightspace) als onze onderwijsruimtes (per 6 januar in het nieuwe Maria Montessorigebouw). Een goede blend is volgens ons een mix van studiematerialen, werkvormen en leeractiviteiten die bijdragen aan de realisatie van leerdoelen en waarbij een student wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Wetenschappelijke artikelen en boeken, maar ook kennisclips, (online)colleges, opdrachten en discussies geven de mogelijkheid om op verschillende manieren de lesstof te verwerken. Die diversiteit aan bronnen en middelen, de afwisseling tussen uitgebreide en meer compacte bronnen, en de afwisseling tussen individuele (online) opdrachten en groepsactiviteiten biedt ruimte aan mensen met verschillende leerstijlen. De ideale blend kan verschillen voor verschillende groepen of voor verschillende fasen in de opleiding.

4) Actief

Actieve werkvormen zijn leidend. Discussie, praktische opdrachten, (zelf)reflectie en groepswerk stimuleren de koppeling van theorie aan eigen ervaringen. Een postacademische student komt met een intrinsieke behoefte om theorie te leren en deze te spiegelen aan de ervaringen in de praktijk. Er is in ons onderwijs veel ruimte voor vragen.

5) Interactief

Onze leeromgeving is ingericht op interactie en gezamenlijk leren. Dat geldt ook voor de digitale leeromgeving. Het kunnen geven en ontvangen van evenwichtige feedback is cruciaal in het ervaringsgerichte leren. In onze opleidingen besteden we daaraan veel aandacht.

Onze succesverhalen

Hoe kom je nou tot zo’n ideale cocktail van online en offline leren? Onderwijskundige Lonneke Luycks, stuwmotor achter de digitale dadendrang bij het RadboudCSW, gaf docent Jeroen Bakker van de opleiding tot Psychotherapeut veel suggesties en handvatten. Bakker, eerst nog sceptisch, is om: ‘Blended kan echt een verrijking zijn.’ Lees hier hun hele verhaal. 

Veel gestelde vragen over online lesgeven en praktijkonderwijs

Wij volgen de veiligheidsregels van het RIVM en de Radboud Universiteit. De meest gestelde vragen door onder andere praktijkopleiders, piogs en supervisoren en bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden op onze Corona FAQ. Om onze docenten, studenten en bureaumedewerkers duidelijkheid te geven over hoe ons onderwijs eruit gaat zien, heeft het RadboudCSW besloten om 2021 in te delen in 5 overzichtelijke onderwijsperioden.

Visie op leren.pdf