Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Keuzemodules KP/PT

Gezondheid
“Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen. Gevoelens kunnen ook beangstigend zijn.”
dr. Quin van Dam
Accreditatie: FGzPt (in aanvraag)

Startdata

Gezondheid
Psychose symptomen komen bij alle patiënt-groepen voor, en psychose is altijd complex. De psycholoog heeft hier veel te doen, zowel op de psychose als alle co-morbiditeit.'
dr. Tonnie Staring
Accreditatie: VGCt & FGzPt (beide in aanvraag)

Startdata

Gezondheid
“Dialectische Gedragstherapie (DGT): creëren van een leven dat levenswaard is.”
Accreditatie: VGCt & FGzPt (beide in aanvraag)

Startdata

Gezondheid
"Deze training is ontwikkeld in samenwerking met Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud Centre te Londen en wordt gegeven door ervaren en gecertificeerde MBT-trainers."
Accreditatie: MBT

Startdata

Gezondheid
"Middels schematherapie krijgen patiënten naast inzicht ook vat op hun vroeg-ontstane patronen van denken, voelen en doen en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi)."
Drs. Marcella Gijzen
Accreditatie: VGCt en Register Schematherapie & FGzPt (allen in aanvraag)

Startdata

Gezondheid
“Verdiepingscursus schematherapie leert je experienteel werken met clienten met complexe angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek.”
drs. Lieske Sonneveldt
Accreditatie: VGCt en Register Schematherapie & FGzPt (allen in aanvraag)

Startdata