Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Elisa van Ee benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief

Elisa van Ee is met ingang van 1 mei 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. De bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Reinier van Arkel (psychische en psychiatrische hulpverlening). Op 25 juni a.s. kun je haar ontmoeten tijdens de Meet the Expert Sessie 'Diagnostiek van gehechtheid'. 

Prof. dr. mr. Elisa van Ee

Wanneer een persoon een traumatische ervaring meemaakt, vormt sociale steun één van de belangrijkste voorspellers voor ontwikkeling van klachten die passen bij een post-traumatische stoornis (PTSS). Traumatische ervaringen en PTSS krijgen mede betekenis in relatie tot de ander én hebben betekenis voor de naasten van het slachtoffer. Deze betekenis is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het slachtoffer zich bevindt. Andersom beïnvloeden PTSS-symptomen ook de ontwikkeling. Elisa van Ee zal binnen haar leeropdracht streven naar een integratief perspectief op psychopathologie. Dit betekent dat zij naar de interactie tussen individuele, gezins-, en maatschappelijke factoren en trauma gerelateerde problematiek kijkt. Hiermee kan de zorg aan de slachtoffers verbeteren.

Over Elisa van Ee-Blankers

Elisa van Ee (Woerden, 1976) studeerde Ontwikkelingspsychologie (doctoraal, 2002) en Orthopedagogiek  (doctoraal, 2002) en Rechten (master, 2010) aan de Universiteit Leiden. In 2013 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift getiteld ‘A new generation, how refugee trauma affects parenting and child development’. Een onderzoek naar de invloed van traumaklachten van vluchtelingenouders op de ontwikkeling van hun niet-getraumatiseerde jonge kinderen.

Van Ee is momenteel klinisch psycholoog en wetenschappelijk hoofd ‘trauma en herstel’ van het Topklinisch Psychotraumacentrum van Reinier van Arkel. Tevens is zij hoofdopleider Psychotherapie aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Uitgangspunt in haar werk is om daar waar therapeuten behandelverlegenheid ervaren in hun werk met getraumatiseerde gezinnen, nieuwe interventies te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren. Voor haar onderzoek ontving ze onder andere subsidiering van ZonMw, Horizon 2020 en de Raad voor Zorg en Onderzoek veteranen.

Ontmoet Elisa bij Meet the Expert Sessie

Op 25 juni organiseert het RadboudCSW, in samenwerking met prof. dr. mr. Elisa van Ee een Meet the Expert Sessie 'Diagnostiek van gehechtheid'. In het kader van psychotherapie is het behulpzaam om hechtingsrepresentaties inzichtelijk en onderdeel van de behandeling van psychopathologie te maken. In deze ‘meet the expert’ kijken we aan de hand van filmmateriaal naar diagnostiek van hechting vanuit een levensloopperspectief om relationele patronen binnen en buiten de behandelkamer beter te begrijpen. We evalueren en oefenen met verschillende instrumenten om hechtingsrepresentaties in kaart te brengen: het gehechtheidsbiografische interview (GBI) als de gouden standaard, secure base scriptedness als compromis tussen het GBI en vragenlijsten, en verschillende vragenlijsten. Tenslotte vertalen we deze inzichten naar de dagelijkse klinische procesdiagnostiek in de behandelkamer.

Meer weten?

Lees hier meer over deze sessie of neem contact op met: Yara Houtenbrink, coördinator Meet the Expert Sessie.