Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Psychotherapeut

Opleidingsplaats aanvragen

Brochure cursist

Brochure praktijkinstelling

Vraag stellen

Waarom is psychotherapie juist van belang bij complexere problematiek? Hoe word je deskundig én doelbewust koersbepalend binnen het behandelteam?

Daar waar psychotherapeuten voorheen zich voornamelijk onderscheidden op het gebied van psychotherapeutisch handelen bij complexere problematiek — veelal gekenmerkt door persoonlijkheidsproblematiek — vereisen nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg een duidelijkere profilering van de psychotherapeut waardoor hij of zij zichtbaar is als expert voor de cliënt, in het team, in de organisatie en in het vakgebied. Het ontwikkelen van de landelijk gedefinieerde zeven competentiegebieden (psychotherapeutisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit) is daarmee noodzakelijk.

De postacademische opleiding tot Psychotherapeut aan het RadboudCSW heeft als missie psychotherapeuten op te leiden waar het psychotherapeutisch handelen centraal staat, maar die zich vakkundig en vertrouwd voelen op alle zeven competentiegebieden. Het ontwikkelen van een integratief model met betrekking tot diagnostiek en behandeling van hechting, trauma en persoonlijkheidspathologie vormt de rode draad in het psychotherapeutisch handelen. Psychotherapeutisch handelen is echter altijd ingebed in maatschappelijke verhoudingen. De opleiding daagt de deelnemer om verder te kijken dan de cliënt in zijn of haar behandelkamer en als toekomstige psychotherapeut een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving en daarmee een verankering van de psychotherapie in de maatschappij.

In onze opleiding maken wij nadrukkelijk gebruik van de verbinding met de Radboud Universiteit. Onze docenten zijn koplopers uit het werkveld, en hebben hun sporen verdiend in de praktijk. Ze inspireren en vormen je tot een professionele psychotherapeut die de vele wetenschappelijke aspecten, zoals verweven met de praktijk, kan onderkennen en kritisch beschouwen.

Bij het RadboudCSW verdiept een psychotherapeut zich in het geven van psychotherapeutische behandelingen bij uiteenlopende complexe psychische klachten en problemen; het behandelen van cliënten van verschillende leeftijden, met diverse maatschappelijke en culturele
achtergronden; het werken vanuit diverse psychotherapeutische referentiekaders en met de gemeenschappelijke factoren in deze referentiekaders. Daarnaast verdiept een psychotherapeut zich in het positioneren als expert in de behandeling, het team, de organisatie en in het vakgebied.Als gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog kun je je specialiseren in het behandelen van psychologische problemen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Wat levert het je op?

Nadat je de opleiding hebt gevolgd, zul je ervaren dat je:

 • jezelf kunt profileren als BIG-geregistreerde psychotherapeut die kritisch en gedegen te werk gaat;
 • deskundige bent in psychotherapeutische behandelingen van complexere problematiek, die meer in de persoonlijkheid van de cliënt is geworteld;
 • klinische methoden en attitudes deskundig en doelbewust kunt toepassen;
 • je je vertrouwd voelt met regievoering over behandeling en daarmee ook de deskundigheid van medebetrokkenen bevordert;
 • als regievoerder en expert koersbepalend bent binnen het behandelteam;
 • deel uitmaakt van een netwerk aan gedreven psychotherapeuten, die continu streven naar optimalisatie van (wetenschappelijke) kennis en kunde in het psychotherapeutisch vakgebied. Ook ná afstuderen.

Waarom kies je voor de psychotherapie-opleiding in Nijmegen?

 • In onze opleiding maken wij nadrukkelijk gebruik van de verbinding met de Radboud Universiteit. We passen de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe in ons onderwijs, zowel didactisch als inhoudelijk.
 • Wij zijn bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk. Onze bevlogen docenten inspireren met hun praktijkervaring. Én zij vormen je tot een professionele psychotherapeut die de vele wetenschappelijke aspecten, zoals verweven met de praktijk, kan onderkennen en kritisch beschouwen.
 • Onze opleiding benadert de behandeling van uiteenlopende complexe psychische klachten en problemen - van cliënten van verschillende leeftijden, met diverse maatschappelijke en culturele achtergronden - vanuit verschillende invalshoeken. Je leert werken vanuit diverse psychotherapeutische referentiekaders en met de gemeenschappelijke factoren in deze referentiekaders. De hechtingstheorie vormt binnen de opleiding de overkoepelende theorie voor het integratief werken als psychotherapeut.
 • Wij bieden je mogelijkheden om eigen accenten te leggen door keuze-modules en supervisies. In de modules wordt er steeds actief teruggekoppeld naar de werkpraktijk en de eigen casuïstiek van de cursisten. Modules zijn waar mogelijk geaccrediteerd om de student de mogelijkheid te geven zich in te schrijven in diverse registers.
 • De opleiding biedt een veilig en verdiepend leerklimaat, omdat er sprake is van een vaste en vertrouwde jaargroep.