Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Psychotherapeut

Opleidingsplaats aanvragen

Brochure cursist

Brochure praktijkinstelling

Vraag stellen

Als gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog kun je je specialiseren in het behandelen van psychologische problemen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Ben je gezondheidszorgpsycholoog?

Met onze verkorte psychotherapie-opleiding kun je je verdiepen in:

  • het geven van psychotherapeutische behandelingen bij uiteenlopende complexe psychische klachten en problemen;
  • het behandelen van cliënten van verschillende leeftijden, met diverse maatschappelijke en culturele achtergronden;
  • het werken vanuit diverse psychotherapeutische referentiekaders, zoals de cognitieve en gedragstheorieën, cliëntgerichte en/of experiëntiële theorieën, psychoanalytische en systeemtheorieën.

Ben je klinisch psycholoog?

Als klinisch psycholoog kun je zonder meer in aanmerking komen voor het diploma psychotherapie. Je kunt dit diploma aanvragen bij de hoofdopleider in jouw regio. Met dit diploma kun je je registreren in het BIG-register als psychotherapeut. 

BIG-registratie via overgangsregeling

Als je via de overgangsregeling geregistreerd bent als klinisch psycholoog, dan kun je je niet zonder meer registeren als psychotherapeut. Eerst moet je individueel getoetst worden door de hoofdopleider voor psychotherapie in jouw regio. Op basis van eerder gevolgde cursussen kun je dan vrijstelling krijgen voor (een deel van) de psychotherapie-opleiding.

De bijbehorende kosten voor dit individueel studieadvies bedragen: € 150,-.

Raadpleeg de website van de Federatie van gezondheidszorgpsychologen voor meer informatie over exacte vrijstellingen.