Bij- en nascholingsaanbod

25 januari 2019
Middels schematherapie krijgen patiënten inzicht in hun eigen denkpatronen en opspelende stemmingswisselingen.
drs. Theo Verhoeven
Duur: 50 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 1.875,00
Kosten Alumni: € 1.690,00
Accreditatie: VGCt, FGzPt (38p), Register Schematherapie
31 januari 2019
Vanuit veilige hechting kunnen mensen (zowel cursisten als cliënten) veranderen en groeien...
Duur: 24 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 1.020,00
Kosten Alumni: € 920,00
Accreditatie: FGzPt, VGCt
13 maart 2019
Psychologen weten veel van de menselijke psyche, maar dat maakt hen niet per se minder gevoelig voor alledaagse stress - op het werk en in het privéleven.
docent dr. Johan Karremans
Duur: 26 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 450,00
Kosten Studenten: € 295,00
Accreditatie: NIP Eerstelijnspsychologie
27 maart 2019
Door reflectie over zichzelf en de ander op weg naar dat wat onvervreemdbaar eigen is, in plaats van vreemd en vervreemd.
Jet Isarin
Duur: 6 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 625,00
Accreditatie: NVO OG/NIP K&J, FGzPT
29 maart 2019
Duur: 6 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 150,00
Kosten Alumni: € 150,00
Kosten Studenten: € 150,00
Accreditatie: FGzPt
29 maart 2019
Steeds meer psychiaters zien dat aandacht voor verslaving bij de behandeling van patiënten cruciaal is. Dit curriculum voorziet in de behoefte van deze collega's om zich goed te bekwamen in de zorg voor patiënten met comorbide verslavingsproblemen.
Duur: 78 uren
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 3.250,00
Kosten Alumni: € 2.450,00
Accreditatie: NVvP: 40 punten
1 april 2019
Als de patiënt in behandeling een patiënt-journey meemaakt, dan is de regiebehandelaar daarin zijn reisleider.
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 995,00
Kosten Alumni: € 895,00
Accreditatie: FGzPt, NIP K&J/NVO OG, NVP, NVvP, VVGN
12 april 2019
De cursus Positieve Psychologie is van grote toepasbaarheid in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Door het volgen van de cursus weet ik welke rol ik kan pakken om veranderprocessen in gang te zetten.
Janske Roelofs, orthopedagoog
Duur: 12 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 625,00
Kosten Alumni: € 565,00
Accreditatie: FGzPt en NIP K&J/NVO OG
10 mei 2019
Wilt u weten hoe u uw organisatie kan bewegen richting een flexibele, “agile” organisatie? Wilt u begrijpen hoe verandering in organisaties echt werkt?
Drs. Titia Meijer, docent
Duur: 18 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 1.495,00
Kosten Alumni: € 1.345,00