Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Bij- en nascholingsaanbod

3 november 2022
Docent: Dr. Linda Reus & Sonja Graafstal MSc (PhD kandidaat)
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 2.125,00
Kosten Alumni: € 2.020,00
Accreditatie: NIP K&J/NVO OG en Register Vaktherapie
30 november 2022
Docent: Eveline Timmermans & Renée Driessen
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 1.125,00
Kosten Alumni: € 1.025,00
Accreditatie: VGCt (25p), Register Schematherapie, VSR (25p), FGzPT (25p), Register Vaktherapie (in aanvraag)
2 december 2022
Docent: Dr. Richard Vuijk
Locatie: Maria Montessorigebouw, Nijmegen
Kosten: € 275,00
Kosten Alumni: € 250,00
Accreditatie: Wordt ingediend bij FGzPt, overige verenigingen op aanvraag
20 januari 2023
Docent: Dr. Rinka van Zundert
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 665,00
Kosten Alumni: € 605,00
Accreditatie: FGzPt (16 pt) en NIP K&J/NVO OG
12 mei 2023
Docent: Dr. Rinka van Zundert
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 665,00
Kosten Alumni: € 605,00
Accreditatie: FGzPt (16 pt) en NIP K&J/NVO OG