Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

RITHA Blok 4: Reflectie op Hoogbegaafdheid - brochure aanvraag

De brochure van RITHA Blok 4: Reflectie op Hoogbegaafdheid vraag je aan via onderstaand formulier. 

Om SPAM problemen te voorkomen kunnen wij alleen persoonsgebonden e-mailadressen verwerken. Zogenaamde "role based e-mailadressen" als info@ of admin@ kunnen wij helaas niet accepteren.