Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) wordt verhuisd! Het merendeel van de informatie is vanaf heden beschikbaar op ru.nl/rcsw

Sommige zaken (zoals de meeste formulieren) blijven nog een tijdje alleen beschikbaar op de oude website.

Onze excuses voor als je het gevoel krijgt heen-en-weer gestuurd te worden tussen de oude en de nieuwe website!

 

Gezamenlijk onderwijsaanbod voor de HBO en WO professional in het jeugddomein

RINO amsterdam, RINO Zuid en het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit, hebben de handen ineengeslagen voor de ondersteuning van de medewerkers in het jeugddomein. Per maart 2023 bieden deze onderwijsorganisaties drie samenhangende modules aan. Deze modules richten zich op HBO en WO professionals werkzaam in het jeugddomein, en spelen onder andere in op zelfkennis en actieve samenwerking. 

Handen Gezamenlijk onderwijsaanbod voor professionals jeugddomein

Professionals binnen het jeugddomein zijn werkzaam in een complexe wereld, waarin meerdere perspectieven bestaan en verschillende belangen aan de orde zijn. De jongere die centraal staat, heeft vaak te maken met meerdere hulpverleners en partijen. Daarom dienen hulpverleners een professionele attitude te hebben waarmee zij in staat zijn om te kunnen gaan met verschillende belangen en samenwerkingen op te zoeken daar waar mogelijk. Ontwikkelen van veerkracht en aandacht besteden aan zelfzorg is daarbij essentieel. 

Ambitie 

Met drie nieuwe geaccrediteerde modules willen RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW HBO- en WO-professionals, die werken in verschillende velden van het jeugddomein, steviger in hun schoenen zetten. Deze modules hebben aandacht voor gemeenschappelijke taal, zelfzorg en uitbreiding van je handelingsrepertoire, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Met de samenwerking hopen RINO Zuid, RINO amsterdam en het RadboudCSW de verbinding tussen professionals in de jeugdhulp te bevorderen. In de toekomst beogen de samenwerkende partijen meerdere modules binnen het jeugddomein te ontwikkelen in een geaccrediteerde leerlijn. 

Aanbod

Om volop aandacht te geven voor wat er op dit moment in het veld nodig is, hebben RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW drie aansluitende modules uitgewerkt, waarin ook de samenhang van deze thema’s aan de orde komt. 

  • Kwaad en kwetsbaar, planning in maart – mei | RINO Amsterdam |Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen
  • Professionele attitude, planning mei – juni | RadboudCSW |Wie ben jij als professional en hoe positioneer je jezelf binnen de keten en tegenover andere professionals? In deze module ga je aan de slag met zelfkennis, zelfinzicht, alliantie met andere zorgprofessionals, jezelf profileren en positioneren in de zorgketen.
  • Samenwerken in de dynamiek, planning juni – juli | RINO Zuid |Verbindend samenwerken met jongeren in de dynamiek van een groep, het gezin en de keten.

Achtergrond

De recente ontwikkelingen in de jeugdzorg vormden de aanleiding voor het ontwikkelen van deze modules. Het jeugddomein kampt sinds jaren met een tekort aan jeugdprofessionals, snel verloop van personeel, veel ziekteverzuim, jonge, onervaren professionals die zware casuïstiek hebben en moeilijke beslissingen moeten nemen. Uit peilingen bij professionals en instellingen is gebleken dat er behoefte is aan samenhangende geaccrediteerde scholing die inspeelt op professionele attitude, gemeenschappelijke taal en actieve samenwerking. 

Houd mij op de hoogte