Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Hoe onze hoofdopleiders 'vloggen' voor een betere wereld

Steeds meer bedrijven reiken uit naar 'influencers' om promotie te maken. Die promotie richt zich dan meestal op producten, zoals hotelkamers, hondenbrokjes, bikini’s of spijkerbroeken. Tegelijkertijd laten krachtige hashtags als #metoo of #blacklivesmatter zien dat ze de wereld ook op niet-materieel vlak kunnen veranderen. Ook wetenschappers kunnen soms met een Instagram post, YouTube-video, podcast of (social) media-optreden meer impact maken, dan via de traditionele kanalen. Wat kunnen wij als maatschappelijk betrokken professionals leren van deze influencers? En hoe zorgen we dat onze invloed daadwerkelijk betekenisvol is? 

Het onderwijs van het RadboudCSW ís betekenisvol. Niet alleen voor onze eigen studenten en medewerkers maar juist ook voor de wereld om ons heen. We werken aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. We zijn betrokken bij de uitdagingen in onze samenleving en zoeken samen met maatschappelijke partners en andere kennisinstellingen naar antwoorden, oplossingen en de maatschappelijke meerwaarde van het onderwijs en onderzoek van onze universiteit. Ons scala aan disciplines binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen maakt dat we bijdragen aan antwoorden op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, variërend van geestelijke gezondheid en klimaat tot welzijn en cultuur, onderwijs en de inrichting van de samenleving. Ons onderwijs heeft betekenis, zowel wereldwijd als toegespitst op onze directe omgeving. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot gewetensvolle, betrokken, kritische en zelfbewuste postacademici die verantwoordelijke posities in de maatschappij innemen.

BNN-presentator Patrick Lodiers in gesprek met AMID-hoofdopleiders over de rol die media kunnen spelen bij ontwikkelingssamenwerking. 

Hoofdopleider dr. Lianne Hoogeveen over de maatschappelijke noodzaak van haar opleiding RITHA in 'De Barometer' op RTL Z. 

GZ-hoofdopleider Marc Verbraak over hoe de kwaliteit van Zorgstandaard Depressieve Stoornissen gewaarborgd kan blijven. 

Dr. Sara Kinsbergen over hoe je met een kleine, particuliere ontwikkelingsorganisatie écht impact kunt maken. 

 

A significant impact

Met onze postacademische influencers sluiten we aan de strategie van de Radboud Universiteit, die met behulp van studenten en medewerkers tot stand kwam. Zelf goed zichtbaar zijn is van belang. We stimuleren ondernemerschap via stimuleringsfondsen, dragen bij aan zichtbaarheid van ons onderwijs voor een breed publiek én zijn actief in het openbaar debat. Tegelijkertijd volgen we als postacademici de ontwikkelingen in de maatschappij met een kritische blik: het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen is een onvervreemdbare taak van de academie. 
 

Doe je met ons mee?

Ook individuele praktijkopleiders, docenten en cursisten zijn van harte uitgenodigd om aan de uitvoering van de strategie bij te dragen. Gezamenlijk kunnen we veel bereiken en een betekenisvolle bijdrage leveren. Ideeën of suggesties voor post academic influencing? Neem contact op met communicatie-adviseur dr. Merel van Ommen en volg ons op social media