Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) wordt verhuisd! Het merendeel van de informatie is vanaf heden beschikbaar op https://ru.nl/rcsw.

Sommige zaken (zoals de meeste formulieren) blijven nog een tijdje alleen beschikbaar op de oude website.

Onze excuses voor als je het gevoel krijgt heen-en-weer gestuurd te worden tussen de oude en de nieuwe website!

BIG Examencommissie

De examencommissie BIG is het orgaan dat controleert en vaststelt of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleiding stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden en het diploma in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast ziet de examencommissie erop toe dat de kwaliteit van toetsing is geborgd. 

De examencommissie bestaat uit een onafhankelijke, externe voorzitter, drie externe leden en één intern lid.

  • dr. Gero Lange voorzitter
  • drs. Joukje Oosterman 
  • drs. Lidwien Geertjens
  • drs. Alice Vegter
  • dr. Esther Allart

Ambtelijk secretaris van de commissie is drs. Meike Windhorst.

De examencommissie is per mail bereikbaar via examencommissie.big@ru.nl 

 

Voor info rondom procedure en format voor indienen van een bezwaarschrift, klik hier