Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is het basisberoep voor psychologen en pedagogen in de gezondheidszorg. De gz-psycholoog is deskundig op het gebied van psychische problemen. Als zelfstandig behandelaar werkt de gz-psycholoog in instellingen zoals ziekenhuizen, (g)gz-instellingen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen. Ook werken veel gz-psychologen in een zelfstandige praktijk.

Kerntaken van de gz-psycholoog zijn diagnostiek (wat is er aan de hand?), indicatiestelling (wat is de beste behandeling?) en het uitvoeren van behandelingen.

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je kiezen uit twee varianten van de gz-opleiding. Afhankelijk van je werkveld volg je de gz-opleiding met aandachtsgebied Kind & Jeugd of Volwassenen & Ouderen.