Ron Scholte plaatsvervangend hoofdopleider voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist

Ron Scholte, bijzonder hoogleraar ‘Effectiviteit en Professionalisering van de Jeugdzorg’ aan de Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar bij de werkplaats Jeugd van Tranzo, is gestart als plaatsvervangend hoofdopleider voor onze opleiding Orthopedagoog Generalist. Daarnaast is Ron kwartiermaker voor de vernieuwde OG-opleiding in de regio Oost-Nederland en zal hij Paul Termaat in de loop van 2019 opvolgen als hoofdopleider.

Nieuwe postdoctorale opleiding OG
RINO Zuid ontwikkelt samen met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen/SPON van de Radboud Universiteit een nieuwe postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog Generalist. Dit vooruitlopend op de toelating van dit beroep in het BIG-register.

Deelname aan landelijke overleggen
Ron Scholte zal vanuit zijn positie als plaatsvervangend hoofdopleider deelnemen aan landelijke overleggen waarin kaders en regelgeving worden ontwikkeld voor de nieuwe BIG-opleiding. Bijkomend voordeel is dat hiermee de continuïteit van de NVO-opleiding bij RINO Zuid gewaarborgd wordt, voor zolang dat nodig is.

Interview
Binnenkort leest u hier een interview met Ron Scholte waarin hij zijn visie geeft op de ontwikkelingen in het vak, wat er gaat/moet veranderen in de straks BIG-geregistreerde opleiding Orthopedagoog Generalist en hoe hij zijn rol ziet als plaatsvervangend hoofdopleider bij RINO Zuid.  

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over onze opleidingsvisie.