Nijcare Symposium 2018 volledig in teken van comorbiditeit bij angst en depressie!

Is het nodig om de comorbide stoornissen tegelijkertijd te behandelen? Of liever na elkaar? En waarmee dan te beginnen? Op 14 juni 2018 wordt de tweede editie van het Nijcare Symposium georganiseerd in de Lindenberg. Het thema van dit symposium is de Behandeling van Comorbiditeit bij Angst en Depressie.

Comorbiditeit tussen de psychische stoornissen onderling en met de somatische aandoeningen is meer regel dan uitzondering in de GGZ. Tegelijkertijd zijn de richtlijnen, protocollen en zorgprogramma’s waar mee gewerkt wordt, gebaseerd op de enkelvoudige stoornissen.

Dat stelt de professional voor grote dilemma’s als het gaat om de diagnostiek en behandeling van comorbide stoornissen. Hoe de comorbiteit te begrijpen en te wegen in de diagnostische fase. Wat zijn de onderliggende psychopathologische mechanismen bij comorbiditeit? Welke keuzes moeten gemaakt worden ten aanzien van de behandeling? Is het nodig om de comorbide stoornissen tegelijkertijd te behandelen, of liever na elkaar en zo ja waarmee te beginnen? Wat is er te verwachten van de uitkomsten van behandeling bij comorbiditeit?   

De nieuwste behandellijnen bij comorbiditeit
Het 2e Nijcare symposium is gewijd aan de meest voorkomende comorbiditeit van de zogenaamde ‘common mental disorders’ waaronder angst, dwang en ptss -, stemmings- en verslavingsstoornissen  wordt verstaan en gaat in op de verschillende aspecten van die comorbiditeit en de implicaties voor behandeling. Daarnaast worden de nieuwe resultaten van de onderzoeks- en behandellijnen van de Nijca2re partners gepresenteerd.

Met ingang van dit jaar zijn de angststoornissen als categorie opgesplitst in angststoornissen, trauma- en stressor gerelateerde stoornissen, en tot slot, obsessieve compulsieve en verwante stoornissen.

Samenwerking
Het symposium wordt georganiseerd door het Nijmegen Centre for Anxiety and Affective disorders Research and Expertise (NijCa²re) in samenwerking met Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. 

NijCa²re is het samenwerkingsverband tussen:

Meer informatie en aanmelden
Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt, NVvP, NVP, VGCt, NIP K&J/ NVO OG en V&VN. Meer informatie of aanmelden? Bezoek dan onze website https://www.rcsw.nl/nijcare2018/