Plan connectie voor studenten

Wat is Plan Connectie?

Plan Connectie maakt het mogelijk om direct in aansluiting op je masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie, in te stromen in de gz-opleiding.

Er worden een bepaald aantal GZ-opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld door praktijkinstellingen voor afstuderende GZP-studenten. Studenten worden aanbevolen door de opleiding, waarbij goede prestatie een rol speelt. Hierbij wordt op de inhoud en het cijfer voor de klinische stage, de opleidingsduur op  de overige opleidingsresultaten gelet. Vervolgens selecteren de deelnemende praktijkinstellingen kandidaten uit de aanbevolen studenten. SPON, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, praktijkinstellingen en RadboudCSW werken samen om ‘Plan Connectie: De snelle overgang van masterpsycholoog naar gz-psycholoog’ te realiseren. 

                                     

                                                                                         Vraag stellen 

 

Waarom Plan Connectie? 

  • Wachtlijsten psychische hulp worden langer
  • Er heerst in het algemeen een tekort aan competent personeel op de werkvloer. Masterpsychologen, bijvoorbeeld, talrijk vertegenwoordigd in zorginstellingen, missen soms onmisbare competenties die juist worden ontwikkeld binnen een postacademische gz-opleiding. Het gaat dan om competenties als: stevigheid hebben, kritiek kunnen verdragen, open-minded zijn en draagkracht hebben. 

Kun je als piog werken als je net bent afgestudeerd?

Lastig studeren en werken tegelijkertijd?

Voor wie?

Heb jij je masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie behaald met goede resultaten en wil je direct met de GZ-opleiding beginnen? Heb jij hart voor mensen en wil jij de juiste competenties gaan ontwikkelen om een goede gz-psycholoog te worden, dan is via Plan Connectie de gz-opleiding volgen iets voor jou!

Meer informatie over de GZ-opleiding?

Kijk op de pagina van de GZ-opleiding.

Samenvatting voordelen en knelpunten Plan Connectie

Een samenvatting van de voordelen en knelpunten van Plan Connectie volgens piogs, maar ook door de ogen van docenten en praktijkopleiders, vind je in de bijlage bij dit artikel.