Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

24 mei: afscheid Jan Derksen en zijn betoog voor psychotherapie?

Bij gelegenheid van het pensioen van prof. dr. Jan Derksen organiseerde de sectie Klinische Psychologie een klein afscheidssymposium over de ‘toekomst van de psychotherapie’. Jan Derksen zelf zal in de vorm van een afscheidscollege zijn licht over dit onderwerp laten schijnen.