Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Gratis webinar en whitepaper over de leerkracht als schakel bij passend onderwijs

Zoals geen twee hoogbegaafde leerlingen hetzelfde zijn, zo is ook de diversiteit tussen leerkrachten groot. Dat de ene leerkracht meer bij een specifieke leerling voor elkaar krijgt dan de andere, is dan ook geen verrassing. Wat daar precies aan ten grondslag ligt, is een belangrijke vraag. Daarom schreven Sven Mathijssen, plaatsvervangend hoofdopleider bij RITHA, samen met Edux-adviseur Marleen Hilhorst een bijdrage over het belang van een bekwame leerkracht voor de klas als het gaat om hoogbegaafdheid. Hun artikel werd gepubliceerd in Passend Onderwijs Magazine

Wat kan een leerkracht die deskundig is op het gebied van hoogbegaafdheid exact? Wat behoort tot dat 'basispakket’? Wanneer dit duidelijk is, kunnen verwachtingen op het gebied van basisondersteuning goed gekaderd worden. Het aanbod wat betreft deskundigheidsbevordering op het gebied van hoogbegaafdheid groeit. In dit aanbod staat bijna altijd kennis over hoogbegaafdheid centraal. Echter, juist ook het vormgeven van een curriculum voor hoogbegaafde leerlingen en het begeleiden van hun leerproces – en daarbij het aanpassen van de attitude en het handelen van de leerkracht – zijn belangrijk. 

Sven Mathijssen en Marleen Hilhorst ontwikkelden een figuur dat overzicht en handvatten biedt over de benodigde kennis, vaardigheden en houding van een leerkracht met leerpower als het gaat om hoogbegaafdheid. Het gehele artikel is hier te downloaden. 

Gratis webinar

Op woensdagmiddag 3 februari 2021 organiseren Marleen Hilhorst en Sven Mathijssen een gratis te volgen webinar (onderdeel van de Edux college tour) met als thema: ‘Hoogbegaafdheid en passend onderwijs: de leerkracht als schakel’. Meer info: www.edux.nl.