Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

RadboudCSW start met cursus 'Ruimte voor bewegen'

Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? Een ingewikkeld vraagstuk, dat alleen beantwoord kan worden door er vanuit meerdere perspectieven naar te kijken, menen de docenten van de nieuwe cursus Ruimte voor bewegen. De nieuwe, interdisciplinaire cursus van het RadboudCSW gaat op 24 maart 2022 van start. 

Om daadwerkelijk gezondheidswinst te boeken moeten professionals uit het sport- en beweegdomein zich bijvoorbeeld in de werkwijze en taal van de stedenbouwkundigen verdiepen. En projectleiders omgevingsvisie of ambtenaren ruimtelijke ordening willen op hun beurt juist weer meer kennis hebben van gezondheidsbevordering en beweegstimulering. Hoe zorg je beweegstimulering en ruimtelijke ordening elkaar aanvullen? En hoe weet je wat wel en wat niet werkt?

In de cursus Ruimte voor beweging krijg je meer inzicht in de problematiek van een inactieve leefstijl en in de wijze waarop we het beweeggedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Na de cursus weet je wat er wordt bedoeld met het brede en complexe fenomeen ‘beweegvriendelijke omgeving’, uit welke bouwstenen deze bestaat, en hoe deze volgens ontwerpprincipes en doelgroepgerichte instrumenten gedegen in te richten. Je leert wat, wanneer en voor wie werkt om sport en bewegen te stimuleren en kan daarna met vertrouwen terug naar de eigen tekentafel om jouw omgevingsvisie en -plan uit te werken.

Werken aan je eigen casus

SchoolpleinIn de cursus Ruimte voor beweging werk je, op basis van een zelfgekozen casus, aan het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte. Hierbij gestimuleerd door de op komst zijnde nieuwe Omgevingswet (juli 2022). Dit doe je onder begeleiding van topwetenschappers - allen met hun eigen expertise - van de Radboud Universiteit en een adviseur van Kragten, een ervaren en creatieve meedenker voor de ontwikkeling, inrichting en het beheer van de buitenruimte. 

Samen bieden zij je evidence-based handvatten hoe je verbanden legt tussen beweegstimulering en ruimtelijke ordening om gezondheidswinst te kunnen realiseren. Een georganiseerde excursie op locatie toont het samenspel van bouwstenen van een goede inrichting van de buitenruimte. Door het maken van onder andere een kansenkaart kijk je naar de zichtbare risico's en verbeterpunten die er zijn voor jouw gekozen buurt of wijk. Naast het opdoen van academische kennis en veel best practices, word je dus voortdurend gestimuleerd om zélf actief aan de slag voor direct resultaat op je eigen werkplek.

Over de docenten

Docententeam Ruimte voor bewegen

De docenten Martijn van Eck, prof. dr. Bert Steenbergen en prof. dr. Erwin van der Krabben (van links naar rechts) hebben allen hun eigen (wetenschappelijke) expertise. Uniek aan deze cursus is dat er steeds minimaal twee docenten bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. Op deze manier stimuleren zij cursisten steeds weer met interdisciplinaire blik naar hun casussen te kijken. De docenten over deze aanpak: 'Op basis van theorie én praktijk leer je wat de beste interventies zijn om een omgeving in te richten die bewoners aanzet tot meer beweging en gezonder gedrag. Je werkt actief aan meer gezondheidswinst voor jouw eigen, zelfgekozen casus.'

Prof. dr. Bert Steenbergen is hoogleraar bij het Behavioural Science Institute en werkzaam als professorial fellow bij de Australian Catholic University Melbourne. Sinds 2017 is hij kwartiermaker van het thema ‘Active Living’. Prof. dr. Erwin van der Krabben is hoogleraar Vastgoed- en Locatieontwikkeling, honorary professor Urban Planning and Real Estate aan Hong Kong University. In 1995 startte hij een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed (Stec Groep), en was daarna werkzaam voor Buck Consultants International en Ecorys. Tegenwoordig is hij onder meer actief in onderzoeks- en adviesprojecten in samenwerking met en in opdracht van onder meer ministeries, provincies, regionale overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, gemeenten, vastgoedbedrijven, woningcorporaties en adviesbureaus. Martijn van Eck is specialist sportinfrastructuur en beweegvriendelijke omgeving en is werkzaam bij advies- en ingenieursbureau Kragten. Hij ondersteunt vele gemeenten en provincies om uitvoering te geven aan ambities en doelstellingen op bovenstaande thema’s. 

Meer informatie?

Ben je werkzaam binnen de domeinen ruimtelijke ordening, sport en bewegen en/of gezondheid? En wil je zelf een omgevingsvisie opzetten of wil je de kwaliteit van omgevingsplannen vanuit verschillende invalshoeken beter kunnen doorgronden? Dan is de postacademische cursus Ruimte voor bewegen echt iets voor jou. Ruimte voor bewegen start op 24 maart, en wordt na een maand afgerond. Bezoek de website voor meer informatie over deze nieuwe cursus of stel je vraag direct aan coordinator Bo Polman

Cursus-aanbod