Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Sara Kinsbergen 79e op lijst ‘invloedrijksten’ in Nederlandse filantropie

Dr. Sara Kinsbergen, hoofdopleider van de Advanced Master in International Development, is door De Dikke Blauwe verkozen tot een van de honderd ‘invloedrijkste spelers in de Nederlandse filantropie 2019-2020’.  Kinsbergen staat op plek 79 in de nieuwe ‘DDB100’, de jaarlijkse ranking van het onafhankelijke journalistieke platform. De jury prijst vooral voor haar onderzoek naar en aandacht voor de kleine, particuliere spelers binnen de ontwikkelingshulpsector.

Beeld: Sophie Theunissen

Dr. Sara Kinsbergen

Volgens het juryrapport is Kinsbergens aandacht voor kleinschalige projecten in ont-wikkelingslanden, de zogenaamde Particuliere Initiatieven (PI’s) van cruciaal belang, omdat ze een indruk geven van hoe actief en levend het gevoel van solidariteit is met de medemens in ons land. Haar onderzoek toont aan dat het aantal kleine goede doelen sinds de jaren negentig is blijven groeien, in weerwil van de recessie van 2008 en het opdrogen van subsidies. Opmerkelijke bevindingen, omdat in het publieke debat de afgelopen jaren juist somberte heerste over verminderd draagvlak. Kinsbergen: ‘Het particuliere initiatief in ontwikkelingswerk is juist solid as a rock.’

Vertaling naar de praktijk

Kinsbergen (1982) voert al meer dan twaalf jaar onderzoek uit naar PI’s. In 2014 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Behind the Pictures. Understanding Private Development Initiatives'. Gebruikmakend van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden, bestudeerde ze door de jaren PI’s, hun partners en ontwikkelingsprojecten in Nederland, India (2007 & 2014), Indonesië (2011), Kenia (2011 & 2014), Ghana (2014) en Zuid-Afrika (2014 ). Momenteel werkt ze op de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) van de Radboud Universiteit als universitair docent. Als hoofdopleider van de postacademische opleiding Advanced Master in International Development (AMID) vertaalt ze haar kennis en kunde naar de praktijk van jonge, aanstormende professionals, die werkzaam zijn binnen de wereld van internationale samenwerking.

'Academic influencer'

Met haar plek in de nieuwe ‘DDB100’ voegt Kinsbergen zich in het rijtje met onder andere Adriana Esmeijer, directeur van Prins Bernhard Cultuurfonds. De jaarlijkse ranking van De Dikke Blauwe geeft een overzicht van influentials die met innovatieve ideeën of door bijzondere bestuurlijke kwaliteiten een belangrijke en structurele bijdrage leveren aan ‘het goede doel’. Eerdere aanvoerders van de DDB-lijst waren onder andere Prinses Laurentien en Joop en Janine van den Ende.

Als ‘academic influencer’ gaf Kinsbergen de afgelopen jaren meerdere mediaoptredens. Zo vroeg de Universiteit van Nederland haar college te geven over de invloed van particuliere hulporganisaties, wijdde Het Algemeen Dagblad daar een artikel aan, en nam ze een podcast op voor het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen over de vraag: Hoe word ik een wereldverbeteraar?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIET VOOR PUBLICATIE               

Bericht voor de redactie             
Voor inhoudelijke informatie over de opleiding, interviews of informatie over het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kunt u contact opnemen met communicatiemedewerker Merel van Ommen (m.vanommen@maw.ru.nl).

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen                                                                                                      
Toernooiveld 5                                                                                                               
6525 ED Nijmegen                                                                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen      
Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RadboudCSW) zijn opleiders in Mens & Maatschappij. RadboudCSW biedt professionals uit de sociale wetenschappen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen door praktijk en wetenschap te verbinden. Daarmee leveren we als universiteit een bijdrage aan de voortdurende verbetering van zorg, onderwijs en maatschappij.