Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Zorgtalent op de juiste plek? Meld je organisatie aan voor Plan Connectie

SPON biedt de 'Plan Connectie opleidingsplaatsen' in 2022 aan tegen een gereduceerde opleidingsprijs. Op maandag 22 maart van 16.30-17.30 uur vindt er een online sessie plaats waarin je informatie krijgt en vragen kunt stellen aan betrokkenen van Plan Connectie. Je kunt jouw organisatie aanmelden door een mail te sturen naar meike.windhorst@ru.nl

Wat is Plan Connectie?

In de gezondheidszorg is urgent behoefte aan veel meer goed opgeleide 'gz-psychologen 2.0': gedreven professionals die naast up-to-date wetenschappelijke kennis een volle rugzak aan competenties meebrengen naar de praktijkLandelijk krijgt de aansluiting Master - gz-opleiding momenteel steeds meer aandacht in het programma APV, specifiek via de Taskforce Aansluiting Master GZ-opleiding (AMG). Plan Connectie van de Radboud Universiteit in Nijmegen loopt wat dat betreft voorop. Plan Connectie is een - voor Nederland op dit moment unieke - competentiegerichte overgang tussen de selectieve masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie van de Radboud Universiteit en de gz-opleiding van SPON. Aan Plan Connectie nemen getalenteerde, pas afgestudeerde psychologen deel. Zij worden geselecteerd op basis van eisen die het hedendaagse werkveld stelt. Ook je praktijkinstelling kan nu bij SPON opleidingsplaatsen aanvragen voor Plan Connectie.

Praktijkopleiders zijn enthousiast

Nadat de eerste lichting afgelopen jaar afstudeerde, maakte journalist Hans Wanningen de balans op. Zijn conclusie? Praktijkopleiders zijn vol lof voor de aanpak. Maar er is ook nog een wensenlijstje. Lees hier zijn hele artikel. Hierin staat bijvoorbeeld dat praktijkbegeleiders Plan Connectie piogs als een frisse wind en een verrijking voor de instelling ervaren. Daarnaast dat ervaring leert dat in de eerste twee maanden intensieve begeleiding nodig is, maar er daarna geen verschil meer is met de piogs die via de reguliere weg de opleiding doen.

Korting op de opleidingsprijs

Om Plan Connectie actief te stimuleren, reserveert het SPON 36 gz-opleidingsplaatsen specifiek voor Plan Connectie. SPON hoopt dat zeker de praktijkinstellingen die meer dan 1 opleidingsplaats aanmelden ook plaatsen voor Plan Connectie gaan aanmelden. 

Om dit extra aantrekkelijk te maken biedt SPON de Plan Connectie opleidingsplaatsen in 2022 aan tegen een gereduceerde opleidingsprijs: de korting bedraagt 12,5%! De kosten die daarmee worden uitgespaard kunnen bijvoorbeeld tegemoet komen in de extra kosten die de eerste maanden aan begeleiding met zich meebrengen. Door deelname aan Plan Connectie kun je ervoor zorgen dat jong zorgtalent zo snel en zo goed mogelijk op de juiste plek in jouw organisatie wordt ingezet!

Kom in contact

Mogelijk heb je vragen of twijfel je als het gaat om Plan Connectie en zou je graag ervaringsdeskundigen willen spreken. Op maandag 22 maart van 16.30-17.30 uur vindt de online “Plan Connectie sessie” plaats waarin je informatie krijgt en vragen kunt stellen aan betrokkenen van Plan Connectie. 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar meike.windhorst@ru.nl