Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

BIG Examencommissie

De examencommissie BIG is het orgaan dat controleert en vaststelt of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleiding stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden en het diploma in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast ziet de examencommissie erop toe dat de kwaliteit van toetsing is geborgd. 

De examencommissie bestaat uit een onafhankelijke, externe voorzitter, drie externe leden en één intern lid.

  • Voorzitter is dr. Marijtje Jongsma, ambtelijk secretaris van de commissie is drs. Sanne Weller. De examencommissie is per mail bereikbaar via s.weller@ru.nl.