Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Privacy & het opslaan van persoonsgegevens door onze opleidelingen

Het RadboudCSW eist dat opleidelingen zorgvuldig met gevoelige data omgaan. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij vertrouwelijk met hun gegevens omgaan. Als onderwijsinstituut verstrekken wij aan al onze opleidelingen een handleiding waar onder andere deze zaken worden uitgelicht: 

  • Algemene beveiliging van iPad en/of computer
  • Beveiligingsinstellingen van iPad en/of computer
  • Het anonimiseren van persoonlijke gegevens van clienten binnen de digitale leeromgeving

Het RadboudCSW is daarnaast wettelijk verplicht alle beveiligingsincidenten te melden bij de Radboud Universiteit en Autoriteit Persoonsgegevens. Opleidelingen die vrezen dat er een potentieel datalek is of is geweest melden dit zo spoedig mogelijk bij de opleidingscoördinator.