Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Tjipcast met prof. dr. Lianne Hoogeveen over hoogbegaafdheid

Dr. Tjip de Jong, host van de populaire onderwijspodcast Tjipcast, sprak met prof. dr. Lianne Hoogeveen over een complex thema binnen het basis- en voortgezet onderwijs: uitzonderlijke intelligentie.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Maar er zijn ook nog veel vragen. Zo staat de definitie van hoogbegaafdheid wetenschappelijk ter discussie, is er ook sprake van scepsis (alweer een label) en is er veel verschil tussen scholen in termen van passend aanbod. Hoog tijd om hier dieper op in te gaan. 

Kwetsbaar

Volgens prof. dr. Lianne Hoogeveen, hoofdopleider van RITHA, is het uiterst belangrijk deze groep kinderen in het reguliere onderwijs niet 'over te slaan' of te bagataliseren. Het gaat hier om een groep kinderen die kwetsbaar zijn. Zo spreekt Lianne over risico's in termen van depressie, eenzaamheid, welbevinden en sociale ontwikkeling. Soms zijn ouders zelfs ten einde raad. Vandaag de dag is het mogelijk kinderen 'aan te merken' als hoogbegaafd. Vaak middels een vorm van testen en observeren.

Eenzijdige focus

Dit opent de deuren naar beter afgestemd onderwijs en is voor veel ouders en kinderen een belangrijke eerste stap. Scholen vragen ook om zo'n externe beoordeling. Helaas met een soms eenzijdige focus op de IQ score. Ook hangt er af van de medewerking van ouders, zo zijn de kosten voor zo'n test ook een mogelijke drempel. En behalve een IQ test zijn er meer aspecten relevant als het gaat om hoogbegaafdheid. Het is volgens Lianne zelfs de vraag of dit label bevordelijk is voor kinderen en ouders. Moeten we als samenleving niet nog verder durven te kijken dan een label? En hoe past hoogbegaafdheid dan binnen het huidige reguliere onderwijs?

In de podcast gaat dr. Tjip de Jong in gesprek met Lianne over een complex thema binnen het basis- en voortgezet onderwijs: uitzonderlijke intelligentie. Wat bedoelen we hier eigenlijk mee? En kan een school een leeromgeving bieden voor deze groep kinderen die aantrekkelijk en uitdagend is? De hele podcast is hier te beluisteren.